Meer informatie

Wilt u bespreken hoe uw college zijn functioneren kan versterken, neem dan contact met ons op:

• Annemiek Meinen: 06 8300 4505
• Tom Leest: 06 52 32 00 88

Voor colleges verzorgt de Beuk trainingsbijeenkomsten vanuit verschillende invalshoeken.
We maken voor u het beste programma op maat - van een workshop van een dagdeel tot een heisessie van een of twee dagen.

Sterke colleges,    solide bestuur

Sterk college, hecht team

Teamvorming is cruciaal om effectief te kunnen opereren als collegiaal college.

In onze aanpak:

 • zoeken we naar overeenkomsten en verschillen in ambities en visie, om te komen tot een gezamenlijke strategische agenda
 • peilen we de kwaliteiten en karakters, om de kracht en de zwakke punten van het team in beeld te brengen
 • werken we in het hier en nu aan de interactie, om een basis te laten ontstaan waarin men niet wegloopt voor meningsverschillen en in staat is om stevig te onderhandelen met behoud van goede onderlinge verhoudingen.

Integriteit

Persoonlijke belangen, loyaliteiten, spanning tussen regels en 'gezond verstand' en politiek opportunisme leiden tot morele dilemma's
Het college staat model voor een integere overheid en moet zulke dilemma's kunnen hanteren.

In onze aanpak gaan we aan de slag met:

 • morele oordeelsvorming: hoe kun je met behulp van het zeven‐stappenplan lastige dilemma's ontrafelen en komen tot een uit te leggen besluit
 • interventies en werkwijzen om te bevorderen dat ook raadsleden en ambtenaren integer handelen.

Opereren in de 'mediacratie'

Strategische communicatie is de core business van een college.

In onze aanpak:

 • verdiepen we ons in nieuwe inzichten over communicatie, zoals de invloed van het onbewuste, priming en framing
 • doordenken we het beeld dat het college wil uitdragen en wat dat betekent voor de sturing
 • gaan we in op de kansen en valkuilen van social media
 • bespreken we het samenspel met communicatieadviseurs en journalisten
 • laten we desgewenst ook de individuele kant van communicatie als wethouder of burgemeester aan bod komen: presenteren, speechen en debatteren.

Samenspel met de raad

Bestuurskracht stoelt op goede samenwerking met de gemeenteraad.

In onze aanpak richten we ons op:

 • het doorbreken van de wij/zij-verhouding
 • de kwaliteitseisen aan bestuursvoorstellen en informatievoorziening
 • het faciliteren van de raad bij het helder formuleren van kaders
 • het omgaan met de spanning tussen daadkracht en zorgvuldigheid.