Een stevige basis leggen voor het democratische proces

Voor een goed functionerende representatieve democratie is investering nodig in de kwaliteit van de raad als geheel en van de mensen die in de lokale politieke arena opereren.
De Beuk heeft trainingen ontwikkeld die deel kunnen uitmaken van het inwerkprogramma voor de nieuwe raden na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.
In onze deskundigheidsbevordering zit veel dynamiek en interactiviteit. Onze theoretische inleidingen zijn bondig en helder. De deelnemers oefenen veel zelf. We maken programma's op maat, in overleg met de griffier en/of raadsleden.

Trainingen voor raden, fracties en raadsleden


Folder

Download hier de folder met uitgebreidere beschrijvingen van onze trainingen en workshops. 


De trainingen:
 • Startbijeenkomst nieuwe raad
  Met onderdelen over kennismaking (drijfveren, ambities), over de rollen van de raad en over de vergaderstructuur
 • Het democratisch debat
  Gesprek over succesfactoren voor een goed democratisch debat op basis van observaties van een raadsvergadering: hoe kun je luisteren en verbinden en tegelijkertijd duidelijk maken waar je als partij voor staat? 
 • Rollen, instrumenten en stijlen
  Over kaderstelling, controle en volksvertegenwoordiging. Over de inzet van woordvoering, moties, amendementen, interpellaties, initiatiefvoorstellen. Inzicht in de eigen stijl en hoe de verschillende stijlen elkaar in een fractie of de raad kunnen aanvullen. Gesprek over hoe je keuzes maakt.
 • Integriteit
  Over morele afwegingen en verantwoorde keuzes maken, over de waarden en argumenten bij duivelse dilemma's, met workshops:
  - De glijdende schaal
  : over het omslagpunt bij aangereikte casussen
  - Zevenstappenplan
  : om achterliggende waarden te ontrafelen, over het verschil tussen beginselen en gevolgen
  - Integriteitsgame: serious game met film en app voor de raad als geheel, met een scenario waarin raadsleden advies inwinnen en keuzes maken, met na afloop een verdiepend gesprek over de diverse afwegingskaders en over omgaan met de verschillen  
 • Politiek onderhandelen
  Over strategiekeuze, manier van communiceren en schakelen tussen inhoud, procedure, proces en relatie
 • Presentatie en media
  Over effectief presenteren, over kernboodschap, KISS en drieslag, over non-verbale communicatie, over een social media strategie
 • Debatteren
 • Over profilerend en meningsvormend debat: voorbereiding en uitvoering, argumentatie (omgaan met drogredenen) en beïnvloeding van het onderbewuste met framing
 • Voorzitten
  Voor nieuwe commissievoorzitters en sessievoorzitters, over succesfactoren, sturen op effectiviteit en sfeer, de kracht van LSD en de zeven functies van een samenvatting, over priming en non-verbale beïnvloeding

Meer informatie

Annemiek Meinen
06 83 00 45 05
annemiekmeinen@beuk.nl

Tom Leest
06 52 32 00 88
tomleest@beuk.nlLokaal Samenspel

Ons praktische werkboek Lokaal samenspel gaat in op de rollen, stijlen en instrumenten van de gemeenteraad. 
De hoofdstukken zijn gratis te downloaden.
Lees meer