De Beuk: creatieve, ondernemende professionals

De Beuk staat voor een actief samenwerkingsverband van ondernemende professionals. We delen onze visie en ambitie om aan maatschappelijk relevante opdrachten te werken. We houden van ons vak en houden elkaar scherp door samen te werken en samen te leren. 

We zijn trots op onze geschiedenis van 40 jaar training en advieswerk in de publieke sector en hebben plezier in vanuit het heden naar de toekomst kijken: ontwikkelingen in maatschappij en politiek en de rol die wij daarin kunnen spelen als helpers en denkers, met inhoud en proceskunst.

Onze drijfveer is onze veranderkundige en organisatiekundige expertise in te zetten voor een samenleving waaraan mensen actief willen en kunnen deelnemen en waarin ze zich ontwikkelen. 

We zijn betrokken bij veel belangrijke maatschappelijke organisaties en hun roerige geschiedenissen. We zijn steeds aan de slag aan de voorkant van maatschappelijke ontwikkelingen: veranderende arbeidsverhoudingen en medezeggenschap, nieuw samenspel tussen overheid, burgers en maatschappelijke organisaties, cocreatie in gebiedsontwikkeling, decentralisaties in het sociale domein - wij pakken het op en brengen het verder.

De Beuk bestaat 40 jaar!

Opgericht eind jaren zeventig, ten tijde van een grote roep om zeggenschap voor burgers, vrouwen en werknemers en een zinderend maatschappelijk middenveld. Onze opdrachten gingen over strategische slimheid en vaardigheid van mensen en (actie-)organisaties.
In de jaren tachtig en negentig groeiden we flink. De polder dijde uit: De Beuk begeleidde maatschappelijke debatten over grote thema's zoals de wenselijkheid van gentechnologie in voedsel, keuzen in de zorg, nieuwe democratie en burgerschap. En hielp tal van organisaties met herpositionering: meer vraaggericht, vaak op grotere schaal. Het bureau groeide, maar we bleven
- vanaf het begin - een 'telewerk'organisatie: alle adviseurs werkten vanuit hun huis, ondersteund met vroege handige technologie.
Ook in de jaren vanaf 2000 bleven zeggenschap, participatie en democratie centrale elementen in onze opdrachten. Bij het opleiden en scholen van burgemeesters en gemeenteraden. Bij het verder ontwikkelen van medezeggenschap in bedrijven. En bij het begeleiden van interactieve trajecten en wijk/stedelijke/gebiedsontwikkeling met overheden, burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers.

In 2015 onderging De Beuk als organisatie een grote verandering: we doopten het bureau om naar een  coöperatieve vereniging. Beuk-adviseurs zijn sindsdien zakelijk zelfstandig en professioneel verbonden. We werken samen, houden elkaar bij de (maatschappelijke) les, ontwikkelen onszelf en ons werk. We leveren vakwerk op maat, energie, verdieping en context. 

En zo staat De Beuk al vier decennia voor maatschappelijk betrokken adviseren en begeleiden. 

Wie we zijn
Meedenkers en dwarskijkers

Meedenkers en dwarskijkers

In 2008 schreven we het boek Meedenkers en dwarskijkers over het verhaal van De Beuk en de veranderde samenleving. De hoofdstukken zijn te downloaden:

 1. De voorgeschiedenis
 2. Ontwikkeling: Van partij naar maatschappij
 3. Emancipatie: Werken er ook mannen bij De Beuk?
 4. Medezeggenschap: Van polarisatie naar polderen
 5. Organisatiekunde: Tussen roeping en professie
 6. Diversiteit: Als de samenleving verkleurt
 7. Cultuurverandering: Blik op de buitenwereld
 8. Internationaal: De wereld als ervaringsgebied
 9. Politieke participatie: Steeds op zoek naar de burger
 10. Eigen organisatie: Leven en werken bij De Beuk
 11. Toekomst: De Beuk duurzaam bijzonder