Vanuit zelf en samen

Ik geloof in mensen die hun eigen leef- en werkomgeving vorm geven. Uit betrokkenheid en overtuiging, maar ook om werk- en leefplezier te vergroten. Mijn professionele en persoonlijke drijfveren vallen daarbij samen: ik praat mét mensen in plaats van over hen, ik zoek naar wat zij belangrijk vinden, ga uit van wat er al is en onderzoek wie er bij kunnen en willen dragen. En dan maken we samen een ontwerp van een effectief en prettig proces, met participatie om tot goede besluitvorming te komen.
Participatie, samenspel en communicatie zijn voor mij de rode draden in mijn werkvelden:
  • openbaar bestuur
  • medezeggenschap en participatie van medewerkers en cliënten
  • lokaal samenspel: toekomstvisie en gebiedsontwikkelingen, naast burgerparticipatie en overheidsparticipatie.
Deze rode draden gelden ook voor wat ik naast mijn werk doe, als bestuurslid van een waterschap, eerder als gemeenteraadslid, als lid van een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en in mijn betrokkenheid bij mijn directe leefomgeving.

Blijven ontwikkelen

In mijn werk maak ik gebruik van een doorleefde kennis en ervaring, zowel vanuit het professionele als het persoonlijke perspectief. Daarbij komt de ervaring als ambtenaar, leidinggevende, communicatietrainer en organisatieadviseur.
Met continue studie (Master of Change Management & CMC-schap, geregistreerd MZ-opleider, DPA-gebiedsontwikkelaar) toets ik mijn praktijkkennis aan nieuwe ontwikkelingen, maatschappelijke trends, modellen en theorieën, om mijn eigen methodologie en aanpakken te blijven ontwikkelen en om te blijven leren.

Lees meer over mijn opdrachten.

Jeroen Haan, adviseur en trainerJeroen Haan
M 06 20135340 
jeroenhaan@beuk.nl 


Lees ook:
 Betrokken(heid) faciliteren.
Jeroen Haan ondernam de zoektocht naar betrokkenheid en vroeg zich af welke rol een veranderkundig adviseur daarin - samen met mensen in een organisatie - moet/kan/wil spelen.