Voorbeelden van opdrachten

Adviseren, begeleiden en trainingen over (vernieuwing in) medezeggenschap en MZ samen
 • Adviseur bij inrichting, vernieuwing en uitvoering van medezeggenschap. Bij MZ samen ook adviseur over bestuurlijke samenspel, strategie, organiseren/inrichten en uitvoering van (mede)zeggenschap.
 • Trainer voor ondernemingsraden (COR, OR, OC).
 • Projectleider van een projectteam medezeggenschap bij veranderingen binnen een divisie Langdurige Zorg.
Procesbegeleiding, participatie en communicatie
 • Strategische communicatie en participatie (procesontwerp, plan van aanpak met werkvormen, begeleiding uitvoering en voorzitten bijeenkomsten) bij gebiedsontwikkelingen en infrastructurele ontwikkelingen.
 • Toekomstvisies, gebiedsvisies, wijkontwikkelingsplannen en waterplannen ontwikkelen met bewoners, bedrijven, belangenorganisaties en politiek.
 • (Evaluatie)onderzoek zoals voor het InnovatieNetwerk Agro en Groen.
 • Ontwikkelen van (visie op) duurzaamheidprincipes voor gemeenten (o.a. 'Almere Principles' op basis van cradle to cradle) en de glastuinbouwsector met overheden.
 • Uitvoeren van bewoners- en stakeholders meningen door interviews en het interactieve Ik-Ver-Tel-Mee (zie www.ikvertelmee.nl).
 • Ik mag de titel 'gebiedsontwikkelaar DPA' voeren en heb meegeschreven aan het handboek/wiki met methodieken voor gebiedsontwikkeling http://www.nederlandbovenwater.nl/
Programmaontwikkeling en faciliteren bijeenkomsten
 • Meedenken en adviseren over hoe in een proces of project een stap verder kan worden gezet, ook als er verschillende of tegenstrijdige belangen zijn.
 • Inzetten van enthousiasmerende, energieke, verbindende en creatieve werkvormen die dienend zijn aan het resultaat van de bijeenkomst.
 • Gespreksleider, voorzitter, facilitator, meedenker & dwarskijker van bijeenkomsten.
Bestuur en politiek
 • Voor vele gemeenten werkconferenties en trainingen over bestuurlijk samenspel, toekomstvisies en participatie/interactieve beleidsvorming.
 • Bestuurlijke advisering over o.a. participatie, kaderstelling en verantwoording.
 • Training (commissie)voorzitters, debatteren en uitvoeren ‘debatversterker'.
 • Prikkelende columns over participatie/interactieve beleidsvorming, doorspekt met praktijkvoorbeelden om van te leren.
 • Begeleiding van 'het burgemeestersklasje' Het Initiatief, een achtdaagse opleiding voor nieuwe burgemeesters, samen met Annemiek Meinen.
Nevenfuncties

Naast mijn werk voor De Beuk ben ik algemeen bestuurslid en fractievoorzitter bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ik was voorzitter van de Raad van Toezicht bij een kinderopvangorganisatie. Als raadslid was ik een drijvende kracht achter dualisme & bestuurlijk samenspel, gebiedsontwikkeling & participatie; namens de gemeenteraad algemeen bestuurslid van de Milieudienst West-Holland en aandeelhouder in de AVA van Ontwikkelingsmaatschappij Verde Vista Meerburg. Sinds april 2014 ben ik herkozen en zit in met nieuwe energie in de gemeenteraad van Zoeterwoude.

Politieke en maatschappelijke betrokkenheid en medezeggenschap zijn eerder tot hun recht gekomen bij: de (mede) oprichting en lidmaatschap van de studierichtingsraad Milieutechniek, lid van de centrale medezeggenschapsraad van de Hogeschool 's Hertogenbosch en bestuurlid van de Vereniging Medezeggenschapsraden Hogescholen (landelijk bestuur van koepelorganisatie). Ook ben ik actief lid geweest (coördinator werkgroepen, congresorganisator, redacteur) van de politieke vernieuwingsbeweging Niet Nix.

Jeroen Haan, opdrachtenJeroen Haan
M 06 20135340
E jeroenhaan@beuk.nl