Adinda Bremer 

Een schip ligt veilig in de haven, maar dat is niet waarvoor het gemaakt is

Mijn werk

Als trainer, procesbegeleider of coach begeleid ik organisaties zich klaar te maken voor ‘open zee’. Dat is het werkgebied waar omgaan met elkaars verschillen en onverwachte situaties de voortgang bepalen. Mensen hoeven niet hetzelfde over zaken te denken, als ze maar kunnen samenwerken. 

Op een tamelijk intuïtieve manier weet ieder wel dat samenwerking wezenlijk is om als team of organisatie op stoom te blijven. Het is niet zo dat volwassen mensen zoiets vanzelf kunnen. Soms wel, maar gelukkig is het ook een vaardigheid die je kunt leren en opfrissen. Het is in ieder geval een actieve bezigheid die onderhoud vergt. Welke verbindingen precies gelegd of hersteld moeten, verschilt per situatie, maar de rust die komt als een team op koers ligt, is steeds gelijk. 

Conflictmijdend als ik van nature ben, heb ik een fijne neus voor haperingen in samenwerking. Die heb ik verder ontwikkeld om me zinvol in te zetten voor teamontwikkeling en organisatieverbetering. Om kokerzicht bij obstakels te verruimen naar hanteerbare zorgen. Om ontkenning van verschillen realistischer te regelen. Het doel - op een reële manier samenwerken - is een constructieve ruimte die bijdraagt aan werkplezier, ieders eigen ontwikkeling en performance van de organisatie als geheel.

De Beuk

Het is voor mijzelf ook van waarde om te werken vanuit een gezelschap dat zo’n constructieve ruimte kent. Om deze reden sloot ik me aan bij De Beuk. 

Ik draag bij aan organisaties door samenwerking te ontwikkelen. Het heet organizational behavior, groepsdynamiek, leiderschap of teamontwikkeling. Het bestaat uit begeleiding van verschillen in gemêleerde teams: interculturele teams bij multinationals en business schools, en in Nederland in medezeggenschap bij ondernemingsraden, medewerkers en directies. Het gaat steeds om veel-lagige gesprekken waarin verschillen niet gladgestreken maar uitgewerkt worden om tot organisatieverbetering te komen. 

Individueel heet hetzelfde werk coaching. Persoonlijke coaching voor mensen die hun eigen thema’s constructiever willen oppakken. Samenwerking en zelfreflectie gaan vaak hand in hand. Leiderschap en zelfreflectie kunnen zelfs niet zonder elkaar. 

Mijn achtergrond in culturele antropologie en cultuur, organisatie en management (steeds groepspsychologie) samen met psychosociale therapie (ieders persoonlijke interactie) maken dat ik naar de verbindingen tussen mensen kijk bij elk vraagstuk. Daarnaast heb ik inhoudelijke kennis over loopbaancoaching, medezeggenschap en werkgeluk.

Ikzelf

Als persoon houd ik van verschillende meningen. Ik hecht aan een mening zoals aan mijn favoriete kledingstukken: ieder op zijn tijd. Ik accepteer graag hulp van anderen. Ik kan veel zelf, maar voel me deel van iets beters als ik aansluit, aanneem en geef. Ik reis graag licht en los conflicten op om ze niet mee te dragen. Ik denk dat de bedoeling van het leven ergens bij eenvoud ligt, ook als het gecompliceerd aanvoelt. Het zijn elementen die terugkomen in mijn werk.

Ik vind het in mijn werk plezierig zaken ‘uit de knoop te halen’ of de knoop losser te maken. Ik verzamel daarover opleidingen, boekenkennis en ervaring. Het gaat niet meer om meer bagage. Het fascineert me dat we vaak ingewikkeld doen. Ik ook. Knelpunten zijn signalen die een kans op inzicht betekenen. Het gaat me om complexiteit recht te doen en steeds minder gedoe mee te dragen. Het is een soort opruimen. In huishoudens, organisaties, teams en mensenhoofden legt regelmatig opruimen de mooie dingen weer in zicht.

Bij mijn opdrachten geef ik een paar voorbeelden hoe dat in mijn werk naar voren komt.

Adinda Bremer: procesbegeleider coach


Adinda Bremer

M 06-55115551

adindabremer@beuk.nl