Annemarie Reintjes ...

... gaat voor goed functionerende teams en sterke organisaties.

"Ik help organisaties vernieuwen en verbeteren: mensen bewegen slimme oplossingen en nieuwe wegen voor organisatorische en maatschappelijke vraagstukken te bedenken en door te voeren.

Ik houd ervan ‘het goede gesprek’ te organiseren en te voeren in organisaties. De beste oplossingen komen altijd tot stand door 'veranderkracht van binnenuit' te benutten. Door verschillende belangen, kennis en invalshoeken te kennen en af te wegen. Het werkt als mensen vraagstukken in hun organisatie en in de samenleving aanpakken in gesprek met elkaar. Ik zorg ervoor dat het concreet, pragmatisch en oplossingsgericht blijft.

Mijn opvatting is dat de beste oplossingen voor maatschappelijke, organisatie- en samenwerkingsvraagstukken uitgaan van de eigen kracht van betrokkenen en maatschappelijk verantwoord zijn.

Samenleving

Mijn hart ligt bij de publieke zaak en maatschappelijk relevante onderwerpen. Ik werk graag aan trajecten en vraagstukken die moeilijk van de grond te krijgen zijn, waar veel partijen en belangen een rol spelen.

Ik organiseer participatieprocessen en begeleid gemeenten, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij het ontwikkelen van gebiedsvisies, bouwplannen en beleidsvorming. Ik ken het krachtenveld en weet hoe bestuurlijke, beleidsmatige en samenwerkingsprocessen gaan. In mijn aanpak combineer ik denken & doen en dat leidt tot dialoog, betrokkenheid, eigenaarschap en daarmee tot concrete resultaten.

Van klanten hoor ik dat mijn enthousiasme, energie en optimisme aanstekelijk werken. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de concrete opbrengst uit de bijeenkomsten die ik ontwerp over onderwerpen waar veel partijen en belangen in het geding zijn.

Organisaties

Als veranderkundige help ik organisaties vernieuwen, ontwikkelen en verbeteren. Dat doe ik bijvoorbeeld door te ondersteunen met behulp van teamcoaching om de samenwerking te verbeteren en het invoeren van programmatisch werken. Naast kennis van bedrijfsprocessen en dynamiek in organisaties benoem ik de zaken die benoemd moeten worden. Want: hoe kan het dat medewerkers van een organisatie wel in staat zijn de huidige situatie in stand te houden, maar niet met elkaar een manier vinden om de gewenste verandering in te zetten?

Ik begeleid organisaties in de ontwikkeling die ze willen maken. Dat kan gaan over effectiever werken, versterken van leiderschap, meer resultaten halen met minder middelen, minder reguleren en meer regisseren en loslaten, beter samenwerken.

Klanten waarderen dat ik in mijn werk een sfeer creëer waarin mooie resultaten ontstaan. Dat gebeurt omdat mijn aanpak mensen in beweging brengt. Ik ontwikkel en begeleid werkvormen voor ideevorming, kansdenken, beslissen, effectief vergaderen, kennisoverdracht, planvorming en strategie.

Opleidingen
Ik ben gecertificeerd (COCD) facilitator voor creatief denken met groepen.
Ook ben ik gecertificeerd SOL-procesbegeleider (Society for Organisational Learning) van Large Scale Interventions zoals Future Search, Search Conference, Real Time Strategic Change, Open Space, World Café en Arenaconferentie."

Opdrachten
Lees meer over mijn opdrachten.

Annemarie Reintjes: procesbegeleider adviseur managementcoach


Annemarie Reintjes

M 06 10 55 85 59

annemariereintjes@beuk.nl