ZIN is voor mij de kern van beweging. Zin = zin in je werk hebben én dat wat je doet als zingevend ervaren.

Ik ben altijd bezig met verandering, zowel in organisaties als op maatschappelijk vlak. Verandering zie ik als een (doorgaande) ontwikkeling en continue beweging.
De laatste jaren ben ik erg geïnspireerd geraakt door alle nieuwe inzichten vanuit de neuropsychologie over de werking van ons brein in relatie tot veranderen en communicatie.

Ik ervaar dat we in een transitie zitten in de manier waarop we ons werk organiseren, hoe we samenwerken en verbintenissen aangaan. We gaan steeds meer toe naar netwerkorganiseren en dat vraagt om een fundamentele verandering in het denken over samenwerking, sturing en verantwoordelijkheid. Ik begeleid mensen en organisaties graag bij deze verandering.
Lees meer over mijn visie en werkwijze in het artikel 'Als het stokt'.

Afhankelijk van de opdracht ben ik in staat verschillende rollen te vervullen: die van procesbegeleider, interim directeur of adviseur. Hoe we samenwerken, hoe we kunnen bouwen aan organisaties en hoe je ziel en zakelijkheid aan elkaar kunt verbinden zijn zingevende vraagstukken die boeien. Ik vind het heerlijk om samen met mensen creatief aan de slag te gaan, voortvarend resultaten neer te zetten en mensen te helpen in hun kracht te komen (en blijven).

Ervaring en achtergrond

Ik ben ruim 30 jaar actief in het brede veld van NGO's en overheid. Ik begeleid managementteams en bestuurders bij strategische vragen, coach teams, adviseer en begeleid bij verander- en ontwikkeltrajecten. Ook werk ik in de rol van interim manager/directeur aan organisatieontwikkelopgaven.
Ik werk veel voor bestuurders in het lokale bestuur (begeleiding van colleges, intervisie/coaching van burgemeesters), voor gemeenten als het gaat over vraagstukken rondom het samenspel met de inwoners en het ontwikkelen van visies en voor maatschappelijke organisaties rondom het creëren van ondernemerschap.

Tijdens mijn studie andragologie (Amsterdam) hield ik me bezig met maatschappelijke veranderingsprocessen op micro-, meso- en macroniveau. Deze breedheid in denken en verbinden is voor mij nog steeds essentieel in mijn werk.

Voor ik als adviseur/procesbegeleider ging werken, begeleidde ik samenwerkingsprocessen tussen zorg, justitie, politie en hulpverlening rondom (huiselijk) geweld en was ik projectleider van de landelijke discussie over (vrouwen en) Keuze in de Zorg. Vanaf 1995 werk ik als organisatieadviseur, procesbegeleider en trainer.
Sinds 2007 ben ik gecertificeerd door de Orde van Organisatie Adviseurs (Ooa) als Certified Management Consultant (CMC).
In 2012 ben ik opgeleid  als facilitator van Large Scale Interventions voor interactieve verandering en participatie door de Society for Organisational Learning.
In 2014 ben ik gecertificeerd als Birkman consultant. 

Lees meer over mijn opdrachten.

Annemiek Meinen, adviseur en procesbegeleider
Annemiek Meinen
06 83 00 45 05
annemiekmeinen@beuk.nl
www.annemiekmeinen.nl

Als het stokt...

In haar artikel 'Als het stokt...' beschrijft Annemiek Meinen slimme interventies in lastige veranderingsprocessen. Die gaan over verbeteren,  op zijn minst over vernieuwen en het liefst over innoveren. Maar ook en vooral over mensen. Lees Als het stokt ...

De tussenfase benutten

In een interview vertelt Annemiek Meinen vanuit haar ervaring hoe organisaties de periode tussen twee directeuren goed kunnen gebruiken door de interim-manager een veranderkundige opdracht mee te geven. Lees het artikel Tussenfase benutten (pdf, 498 kB).

Birkman assessment

Hoe effectief je bent in je werk of in een team hangt voor een groot deel samen met het kennen en goed kunnen omgaan met je eigen gebruiksaanwijzing. Birkman is een wetenschappelijk gefundeerde methode om zicht te krijgen op je natuurlijke gedrag en je behoeften. Lees hier meer.