Voorbeelden van opdrachten

Lokaal bestuur
Voor het Nederlands Genootschap van Burgemeesters verzorg ik tweemaal per jaar een achtdaagse opleiding voor nieuwe burgemeesters, Het Initiatief.. Ik begeleid gemeenteraden en colleges o.a. bij strategie- en visieontwikkeling, samenwerking en het omgaan met integriteitsvraagstukken.
Reportage op Radio 1 over de 'burgemeestersklas": luister hier.

Cultuur en gedrag
Veranderen gaat in de kern om gedrag. Soms gaat het om specifieke opgaves.
Zo werk ik geregeld met maatschappelijke organisaties aan ondernemerschap en strategieontwikkeling (actueel voorbeeld is Mezzo). Of bijvoorbeeld in de gemeente Den Haag aan accountmanagement en zakelijker werken. Bij de NVWA en de provincie Utrecht ging het om rol- en gedragsverandering in het kader van 'het Nieuwe Werken'. Maar heel vaak gaat het over samenwerken.

De laatste jaren heb ik mij verdiept in de werking van ons brein en wat we daarvan kunnen leren in het kader van gedrag(sverandering) en communicatie. Ik gebruik dit veel in mijn werk en heb hierover ook workshops/lezingen ontwikkeld.

Ook faciliteer ik graag visie- en innovatieve trajecten. Op dit moment werk ik met RutgersWPF aan de ontwikkeling van vijf innovational cases die benut kunnen worden voor acquisitietrajecten.

Organisatieontwikkeling en -verandering
Een voorbeeld is de begeleiding van het organisatieontwikkelingsproces van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). Ik adviseerde de projectgroep en de directie over een organisatiebrede processtructuur, ontwikkelde een managementprogramma, coachte en begeleidde managers in het leidinggeven aan de verandering en begeleidde en trainde HRM adviseurs.

Vergelijkbare opdrachten deed ik voor de Hoge Raad en de gemeenten Lopik en Haarlem.

Interim-management
Ik werkte voor Simavi in de rol van interim-directeur aan de (interne) organisatieontwikkeling. Simavi is een ontwikkelingsorganisatie gericht op vrouwen en gezondheid en heeft 43 medewerkers.

Resultaat- en programmagericht samenwerken
Voor de gemeente Haarlem ontwikkelde ik de ‘wasstraat’: een methodiek om processen (systemisch) onder de loep te nemen en te versimpelen. In andere gemeenten ging ik met interne samenwerking aan de slag en gebruikte daarbij de methodiek 'organisatieopstellingen'.

Opleidingsprogramma’s, ontwikkelen van een leeromgeving
Voor management teams, voor interne of externe adviseurs ontwerp ik trajecten op maat. Maar ik geef ook geregeld vaardigheidstrainingen bijvoorbeeld over lobby, communicatie of integriteit.

Games en audits
Ik bedenk graag nieuwe werkvormen, spellen en audits. Zo ontwikkelde ik het bordspel 'Labyrint van het gedroomde leven' (levenslooporiëntatie voor 13/18-jarigen, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Welzijn), dat later door het Geldmuseum werd uitgewerkt als tentoonstelling. Ook maakte ik simulaties voor en audits over organisatieontwikkelingsprocessen en diversiteit in de politiek en in de sport.

Annemiek Meinen Opdrachten


Annemiek Meinen
M 06 83 00 45 05

I  www.annemiekmeinen.nl
E annemiekmeinen@beuk.nl