Procedurele of waardegedreven OR?

Je kunt een OR baseren op procedures en gewoonten of op waarden. Dat maakt een wereld van verschil. Bij de eerste doe je vooral wat anderen voor je hebben bedacht. Bij de tweede doe je wat jij, je collega's of de organisatie van belang vinden. En dat levert een aansprekende, dynamische en inspirerende OR op.
BWM is een adviesbureau dat een methodiek heeft ontwikkeld die je helpt jouw OR zorgvuldig te ontvouwen. We zijn geen trainers, maar adviseurs (met ervaring als trainer). We stellen (scherpe) vragen en geven ruimte om jou je antwoorden te laten vinden. We bieden stof tot nadenken, tonen diepere lagen, verre hoogten, voeren je langs vergezichten of zetten je met beide benen op de grond. In alle gevallen bieden we je een groot palet aan keuzen en uiteindelijk laten we jou beslissen.
Daar zijn we goed in. En daarvoor hebben we een prachtige methodiek.

De kracht van waardegedreven medezeggenschap

Wij weten inmiddels dat een OR die werkt vanuit waarden, sterker is dan een OR die wortelt in door anderen bepaalde procedures en gewoonten. Dat is logisch. Je doet dan alleen die dingen die jij en anderen belangrijk vinden. Je ervaart daardoor een sterke betrokkenheid, een groot plezier en enthousiasme bij het OR-werk. Je bent doordrongen van de noodzaak van wat je doet en er is een positieve invloed op collega's en de organisatie.
Is er wat in te brengen tegen waardegedreven medezeggenschap? Niet zoveel, behalve dat onze manier van werken voor sommigen even wennen is en voor enkelen ongeschikt. Daarin zijn we eerlijk. Als je oude, vertrouwde paden wilt bewandelen, moet je niet bij ons zijn. 

Wat krijg je van ons?

Na een kennismakingsgesprek leggen we een aanpak voor waarvan wij denken dat die het best bij jouw OR en jouw organisatie past. Soms vragen we de beoogde deelnemers ons een aantal te dingen te laten weten, zodat we een beeld krijgen van hun betrokkenheid bij de organisatie of van hun motivatie om met ons aan de slag te gaan. Ook vragen we geregeld aan deelnemers om bij mensen die zij uitkiezen, een vragenlijst af te geven, vragen die over hen en de OR gaan en waarvan alleen zij de antwoorden op een door ons bepaald moment te zien krijgen.
In alle gevallen krijgen de deelnemers een op naam gesteld en gewaarmerkt werkboek. Daarin vind je de nodige achtergrondinformatie en inspiratie die we je aanbieden voordat we aan het traject beginnen. Wanneer je dat op prijs stelt, krijg je na afronding van het traject updates van het werkboek; dat betekent nieuwe samenvattingen van artikelen, boeken of inzichten. Je kunt ervaringen delen met andere OR's op onze blog en je ontvangt na afronding van het traject een gewaarmerkt certificaat.      
Belangrijker is misschien nog wel dat wij onze ervaring met waardegedreven medezeggenschap en ons vakmanschap daarin met je delen. We stellen hoge eisen aan onze eigen kwaliteit.

Dick Termond, adviseur en trainerVoorbeelden van opdrachten


Willis Towers Watson
Advisering van de Raad van Bestuur over medezeggenschap 

GGD Regio Gooi en Vechtstreek 
Teamontwikkeling in verband met Gezonde en vitale regio

Artis 
Begeleiding van or en RvB 
Ontwikkelen van op waarden gedreven medezeggenschap

CAM IC Solutions RvB 
Ontwikkelen van op waarden gedreven medezeggenschap

Dick Termond 
M  06 51 22 36 07 
E   
dicktermond@beuk.nl


Publicaties


Marc Hoeben: Vertrouwen is de basis voor medezeggenschap
In: Sport Recordings, juli 2015

Dick Termond: Medezeggenschap - niet de vorm, maar de inhoud
In: Tijdschrift Conflicthantering, 2011, nummer 8

Dick Termond: Medezeggenschap met of zonder OR. In: Medezeggenschap: dromen, idealen en visies, redactie Gerben Bruinsma. Kluwer 2011

Dick Termond: Afstandsbediening werkt niet meer
In: Marc van der Meer & Evert Smit (red.): Medezeggenschap en organisatie­ontwikke­ling. Van Gorcum 2010

Lydia Schippers & Dick Termond:
De kunst van het betrekken.
Parels van participatie 

Academic Service 2010