Ik help opdrachtgevers om hun perspectief van denken, kijken en oplossen te verbreden. Als betrokken sparringpartner zet ik graag mijn tanden in strategische heroriëntatie en organisatieontwikkeling, en plaats deze altijd in een maatschappelijke context .

Als procesbegeleider en als gespreksleider met kennis van zaken zorg ik voor het goede gesprek: ik stel lastige zaken helder en in de juiste toonzetting aan de orde. Ik werk aan het vinden van gezamenlijke grond en help ambities te verwezenlijken.

Ik heb een voorliefde voor ruimtelijke opgaven en ben graag - samen met partners uit deze sector - betrokken bij stedelijke vernieuwing en gebiedsontwikkeling. Mijn bijna dertig jaar advieservaring zet ik in voor het aanboren en versterken van veranderkracht in zowel het ruimtelijke als het sociale domein. Stakeholdermanagement en vormgeving van effectieve participatie maken altijd deel uit van mijn opdrachten.

Als zelfstandig adviseur maak ik met grote overtuiging deel uit van coöperatie De Beuk. Ik ben er trots op dat onze sterke maatschappelijke betrokkenheid een belangrijke pijler is onder ons professioneel en zakelijk succes. Voorheen was ik 20 jaar directeur van De Beuk Organisatieadvies. Ben opgegroeid in Rotterdam, opgeleid als andragoloog (universiteit Utrecht) en veranderkundige (VU Amsterdam). heb eerder gewerkt als programmaleider in stedelijk sociaal cultureel centrum en als voorlichter en beleidsmedewerker bij landelijk adviescollege.

Trefwoorden
Oplossingsgericht - vitale allianties - intelligent ontrafelen - nieuwe samenwerking - publieke sector - participatie - Certified Management Consultant (CMC) - stad- en gebiedsontwikkeling - lid RvT Architectuurinstituut Rotterdam - voorzitter Provinciale Commissie Leefomgeving Utrecht - Deep Democracy- lichtheid en enthousiasme

Lees verder over mijn opdrachten ***   Lees mijn artikel, over Allianties en het productief maken van verschillen, in Holland Management Review, febr.2017 ** Zie mijn publicaties

Dorien de Wit, adviseur en procesbegeleider

Dorien de Wit

drs. T.H.M. de Wit CMC
06 20135328
Twitter @DoriendW
www.linkedin.com/in/dorienthmdewit