"Informatie toegankelijk maken, daar gaat het mij om. Zowel in de tekstinhoud als in de vormgeving. Liefst doe ik de combinatie: schrijven en opmaken."

Ina schrijft prettig leesbare en logisch opgebouwde teksten, direct voor opdrachtgevers of wanneer binnen opdrachten van adviseurs communicatie-materiaal nodig is. Ze is ook bedreven in vormgeving en maakt mooie digitale en papieren communicatiemiddelen. Ze schrijft op basis van documenten van de opdrachtgever, van bijeenkomsten en van zelf gehouden interviews.
Ze werkt vooral voor gemeenten en maatschappelijke organisaties en is thuis in zowel het sociale als het ruimtelijke domein.

Ina heeft jarenlange ervaring in het toegankelijk maken van informatie.
 • Verslaglegging 
  Van bijeenkomsten maakt ze documenten die de opbrengst overzichtelijk in beeld brengen en ook informatief zijn voor wie niet aanwezig was.
 • Schrijf- en redactiewerk 
  Ina is in te schakelen voor schrijven en redigeren, wanneer complexe teksten toegankelijk moeten zijn voor een groot publiek. Zo schreef ze voor twee gemeenten een heldere toekomstvisie (en verzorgde daarvan ook de vormgeving), voor een corporatie een integriteitscode op basis van de codes van de drie fusiepartners en voor een vakbond een samenvatting van congresbesluiten.
 • Digitale enquêtes 
  Ze brengt haar expertise in over heldere vraagstelling en keuzes van de vraagsoort, ondersteunt het verspreidingsproces en vat de resultaten inhoudelijk samen, met inzichtelijke grafieken.
 • Informatiemateriaal 
  Ina produceert folders, uitnodigingen, informatiekranten, boekjes en spellen - zowel digitaal als op papier.
 • Interviews 
  Ze exploreert naar waar het de betrokkenen echt om gaat en maakt duidelijke verslagen van de hoofdzaken, met sprekende details.
 • Filmpjes 
  Van videofragmenten, tekeningen of foto's monteert ze heldere presentatiefilmpjes met titelpagina's in de gewenste huisstijl. 
 • Websites 
  Ina ontwerpt en bouwt eigen projectwebsites, die ze met actuele informatie up-to-date houdt. Het gaat vaak om langlopende trajecten met meer partijen.
Ina studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en is gefascineerd door taal.

Ina van Diepen communicatie-specialistIna van Diepen

drs. Ina van Diepen
06 20 44 00 38
inavandiepen@beuk.nl