Non-profit organisaties versterken

Als adviseur begeleid ik strategische processen met name in non-profit organisaties.
Ik voer opdrachten uit voor organisaties als Aids Fonds, AMREF Flying Doctors en COC Nederland.
In mijn adviseurswerk heb ik ervaring opgedaan in Nederland, Sub-Saharan Afrika, Oost-Europa, Zuid-Oost-Azië en Latijns Amerika.

Kort gezegd geef ik vorm aan verandering en ontwikkeling.
Daarin kan ik heel verschillende rollen spelen: de nadruk kan liggen op procesfacilitering of juist op fondsenwerving, ik doe aan project- en programmamanagement en ik geef trainingen en workshops.

De inhoudelijke terreinen waarin ik het meeste thuis ben:
  • SRGR inclusief hiv/aids
  • diversiteit
  • sociaaleconomische ontwikkeling
  • mensenrechten.

Twee actuele thema's waarmee ik veel in werk:
  • sociaal ondernemerschap
  • subsidieonafhankelijkheid in de non-profit. 

Karen Kraan associate adviseur


Karen Kraan
M 06 38 31 71 65
E karenkraan@beuk.nl
www.linkedin.com/pub/karen-kraan/a/737/911