Wie we zijn‎ > ‎Adviseurs‎ > ‎

Michiel Janssen

Michiel werkt als procesbegeleider in alle onderdelen van de publieke sector. 

Door zijn enthousiaste en persoonlijke aanpak is hij in staat om beweging te creëren in zowel de politiek-bestuurlijke processen als in de leefwereld van de samenleving.

Michiel begeleidt verandertrajecten op het gebied van cultuur en werkwijze, leiderschapsontwikkeling en teameffectiviteit. Hij hanteert een inventieve en open aanpak die zorgt dat mensen met elkaar in gesprek gaan, weerstanden overwonnen worden en er daadwerkelijk verandering in houding en gedrag optreedt.
Michiel begeleidt teams bij verbetering van effectiviteit, onderlinge samenwerking, communicatie en omgaan met stress. Tevens werkt hij als personal coach voor professionals en executive coach voor managers en
projectleiders. 

Michiel hanteert een enthousiasmerende en niet bedreigende stijl van adviseren, coachen en trainen, met aandacht voor zowel de mens als het doel en resultaat. 
Zijn werkwijze kenmerkt zich door verbinding leggen, vragen stellen, scherp zijn waar nodig, feedback geven, spiegelen, concretiseren en afspraken maken. Anderen beschrijven hem als: professioneel, evenwichtig, vrolijk en ontspannen, inspirerend en intuïtief.

Na een carrière bij KPN (diverse veranderprocessen in binnen- en buitenland) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (grootschalige cultuuromslag) werkt Michiel sinds 7 jaar als extern adviseur voor organisaties in de publieke sector, maatschappelijke instellingen en ngo’s. Michiel heeft SIOO (postacademische opleiding voor change management) gevolgd, is gecertificeerd Insights Discovery coach en hanteert een breed scala aan methodieken voor (team)coaching en verandertrajecten.

Voor meer informatie zie ook BuroCocon


Lees verder over mijn opdrachten 

Michiel Janssen adviseur, procesbegeleider en trainerir. Michiel Janssen
06 53 89 66 20

http://nl.linkedin.com/michiel-janssen