Omgevingsmanagement en stakeholdermanagement

Tom werkt voor Rijkswaterstaat als adviseur Omgeving van de A16 Rotterdam. In die rol voert hij de dialoog met verschillende stakeholders (bewoners, bestuurders, bedrijven) en geeft hij hun belangen een plek. Nu het project in uitvoering is, richt hij zich ook deels op contract- en risicomanagement.

Op gebied van stakeholdermanagement werkt Tom ook als adviseur. Hij was betrokken bij een initiatief van woningcorporatie Wonen Limburg, waar men samen met stakeholders tot een samenwerking wilde komen om de jeugdwerkloosheid in de regio aan te pakken. Eerder adviseerde hij een bouwconsortium in Noord-Holland over de organisatie en inbedding van Strategisch Omgevingsmanagement in hun projectorganisatie. Hij is als trainer betrokken bij de opleiding Omgevingsmanager in Bouw&Infra van het Nederlands Instituut voor de Bouw.

Lokaal bestuur

Tom treedt regelmatig op als trainer of begeleider van gemeenteraden en richt zich daarbij op onderwerpen als  politiek onderhandelen, integriteit, debatteren, voorzitten en omgaan met de media.

Medezeggenschap

Met veel plezier traint Tom ondernemingsraden in vaardigheden die helpen in het samenspel met de bestuurder en de achterban. Hierbij probeert hij de OR-leden te verleiden om elkaars kracht te benutten en zich als een sterke sparringspartner op te stellen. 

Tom Leest OpdrachtenTom Leest
M 06 52 32 00 88
tomleest@beuk.nl