Omgevingsmanagement en stakeholdermanagement

Tom werkt voor Rijkswaterstaat als interim-omgevingsmanager van de A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein. In die rol voert hij de dialoog met verschillende stakeholders (bewoners, bestuurders, bedrijven) en geeft hij hun belangen een plek. Nu het project in uitvoering is, richt hij zich ook deels op contract- en risicomanagement.

Op gebied van stakeholdermanagement werkt Tom ook als adviseur. Hij is betrokken bij een initiatief van woningcorporatie Wonen Limburg, waar men samen met stakeholders tot een samenwerking wil komen om de jeugdwerkloosheid in de regio aan te pakken. Eerder adviseerde hij een bouwconsortium in Noord-Holland over de organisatie en inbedding van Strategisch Omgevingsmanagement in hun projectorganisatie.

Lokaal bestuur

Tom treedt regelmatig op als workshopbegeleider  tijdens regionale bijeenkomsten van het Actieprogramma Lokaal Bestuur van de VNG. Hij traint gemeenteraden en richt zich daarbij op onderwerpen als  onderhandelen, integriteit, debatteren, voorzitten en omgaan met de media.

Tenderteams

Hij traint ook tenderteams van bouwbedrijven die zichzelf en hun aanbieding goed willen presenteren. In deze teamtrainingen ligt de nadruk op image building en doelgericht communiceren.

Tom Leest OpdrachtenTom Leest
M 06 52 32 00 88
tomleest@beuk.nl