Voorbeelden van opdrachten

Medezeggenschap
 • Samen met de ondernemingsraad, de onderdeelcommissies, de Raad van Bestuur en de medewerkers werken aan duurzaam inzetbaar personeelsbeleid
 • Strategische plannen met de ondernemingsraad van een GGZ instelling
 • De medezeggenschap van een thuiszorgorganisatie begeleiden bij richtinggevende discussies over de veranderingen in de WMO en AWBZ
 • Trainen en begeleiden van ondernemingsraden in verschillende sectoren

Management

 • Interim-manager Ontwikkeling bij een CMO, met als opdracht: het aantal opdrachten vergroten, kennis delen in gang zetten, de overgang van subsidie naar niet-structurele financiering begeleiden

Voorzitten

 • Bewonersbijeenkomsten over een rondweg in Brabant
 • Bewonersbijeenkomsten voor de uitbreiding van de A6-A9
 • Conferenties over veranderingen in de zorg

Faciliteren en begeleiden

 • Het fuseren van twee woningcorporaties
 • Veranderingen medezeggenschap bij veranderingsprocessen
 • In beeld brengen wijkeconomie in Mariahoeve in Den Haag
 • Beleidsdiscussies welzijnsorganisatie
 • Invullen activiteitenprogramma CMO

Wilma Ruis OpdrachtenW. Ruis MCM (Master of Change Management)

M 06 53 31 68 29

E wilmaruis@beuk.nl