Boeken


De magie van het ambt

De magie van het ambt
Een boek voor en over burgemeesters. Thema's: Baas van de gemeente, Koningin en sheriff, Integriteit, Glazen huis en Schakelen tussen rollen. Met interviewteksten van zestien burgemeesters. In hoofdstukken te downloaden.
2013, Dorien de Wit, Annemiek Meinen e.a.   


Goed Bestuur, werkboek voor maatschappelijke organisaties

Werkboek dat instrumenten, methoden en ideeën bevat om goed bestuur (good governance) in een organisatie tot leven te brengen. In zijn geheel te downloaden.
2005, Dorien de Wit en Dick Ernste


De kunst van het betrekken

De kunst van het betrekken
Twintig parels van participatie, beschreven door even veel auteurs over de manier waarop zij medewerkers bij hun organisatie betrekken.
2010, Dick Termond en Lydia Schippers


Lokaal samenspel
Voor nieuwe raadsleden een boek om thuis te raken in het raadswerk en aan de slag te gaan. Voor ervaren raadsleden een boek dat helpt bij het reflecteren op het functioneren als raadslid.
2010, Eduard van Vloten


Stadsgoogle

Publicatie van de gemeente Den Bosch en De Beuk Organisatieadvies over een traject met 220 medewerkers van Stadsontwikkeling. Na trainingen Burgergerichtheid en Politiek-bestuurlijke gevoeligheid gingen de ambtenaren de stad in voor gesprekken met bewoners, ondernemers en politici: informatie uit de samenleving googlen. 
2006, Yung Lie en Toke Tom30 Jaar Beukgeschiedenis staat voor belevenissen van een groep bevlogen en optimistische mensen die graag meedenken over samenlevingsvraagstukken en zo nodig dwars tegen vastgeroeste conventies ingaan.
2008, Dorien de Wit, Simone Veldboer e.a.


OR en fusies
Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden voor de OR: motieven voor fusies, vormen van samenwerking, rol van vakbonden en sociaal plan, fases in het fusieproces.
2008, Arjen Kranendonk en Steven Jellinghaus


OR en Mediation
Over hoe mediation in zijn werk gaat en in welke conflictsituaties de mediator u van dienst kan zijn.
2006, Arjen Kranendonk en Steven Jellinghaus


Duaal Lokaal en Duaal Lokaal, de tweede ronde
Over het samenspel tussen gemeentebestuur en maatschappelijk veld.
Beschrijving van de gemeentelijke spelers en de spelregels (financiële kaders en instrumenten) en mogelijkheden voor raadsleden en maatschappelijke organisaties om samen te werken.
2003, Rinda den Besten en Toke Tom
2006, Rinda den Besten en Kim van den Berg


Arbeid en Zorg
Naslagwerk en reisgids voor werknemers en werkgevers die een balans willen vinden in de combinatie arbeid en zorg. Gebaseerd op de gelijknamige Teleac/NOT-serie.
2000, 
Annemiek Meinen en Math. Janssen


Arbeid en Zorg voor OR-trainers
Analyse (op verzoek van het ministerie van SoZaWe) van de plaats die het thema arbeid & zorg inneemt op de huidige arbeidsmarkt. Instrumenten voor OR-trainers om het thema te introduceren bij ondernemingsraden en hun werkgevers.
1999, Annemiek Meinen en Math. Janssen 


Onderhandelen
De kunst van schakelen en verbinden

Een praktijk-theoretische grondslag voor de kwaliteit bij onderhandelen van schakelen tussen de arena (strijd en macht), de markt (nuchtere ruil) en het laboratorium (gezamenlijk onderzoek). Met veel concrete adviezen.
1998, Frans Soeterbroek


De Eigenwijze Ontvanger 
Communicatiestrategieën voor eigentijdse zenders
Beschouwingen over beproefde communicatie-inzichten in een veranderende omgeving.
1998, Tom Pauka, Lidwi de Groot e.a.


Netwerken als strategie
Wat is netwerken, welke rol speelt netwerken in de tegenwoordige medezeggenschapspraktijk en hoe bouwt en onderhoudt een OR zijn netwerk? 
1998, Dorien de Wit


Wij hebben besloten
Fusie en samenwerking en de rol van de OR
Praktische handleiding voor ondernemingsraden die te maken hebben met fusie of samenwerking.
1998, Willem de Jong en Arjen Kranendonk


Het is menens hier
De omslag naar een multiculturele organisatie
Handvatten voor leidinggevenden om een multiculturalisatietraject aan te gaan. Uitvoerende hulpverleners leren uit dit boek hoe zij hun aanbod beter kunnen laten aansluiten bij allochtone en autochtone cliënten.
1997, Febe Deug


Videofilms


Effectief vergaderen
Instructiefilmpje over wat helpt om vergaderen effectief te maken.  
Ambassadeur Gerdi Verbeet
Filmportret van Gerdi Verbeet als ambassadeur medezeggenschap en participatie.Medezeggenschap 
Animatiefilmpje over hoe De Beuk aankijkt tegen medezeggenschap en waar wij voor staan bij advies en begeleiding, bij training en teamontwikkeling, bij coaching en bij vernieuwing en participatie.


Exploreren

Instructiefilmpje over exploreren = actief luisteren: LSD = luisteren, samenvatten, doorvragen.MZ Samen
Video over MZ Samen als voorbeeld van vernieuwende medezeggenschap.
Feedback
Instructiefilmpje over feedback geven en ontvangen: waarom en hoe, met zeven tips
Presenteren - inhoud
Instructiefilmpje over presenteren: voorbereiding, BBB van je publiek, kern van de boodschap.Presenteren - vorm
Instructiefilmpje over de vormkant van presenteren: cirkels van aandacht, houding, mimiek, stemgebruik.