ACP

Accredited Consulting Practice is de accreditatie door de Orde van OrganisatieAdviseurs (Ooa), gebaseerd op een professionele standaard en gedragscode die zijn getoetst aan de internationale 'World Class standards' van de International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI). De Beuk is
ACP-geaccrediteerd.


CMC

Individuele adviseurs zijn door de Ooa CMC gecertificeerd. Een Certified Management Consultant is een ervaren adviseur die de internationaal erkende certificeringsprocedure voor organisatieadviseurs heeft doorlopen. Opdrachtgevers hebben de garantie dat een CMC minimaal vijf jaar ervaring heeft met het werken in complexe adviesopdrachten en de professionele ontwikkeling permanent onderhoudt.


Gecertificeerde medezeggenschapstrainers

Onze adviseurs zijn opgenomen in het register van gecertificeerde medezeggenschapsopleiders RMZO. Het register is opgezet door de Branchevereniging Medezeggenschap (BVMZ) en de Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals (BVMP), om een kwaliteitskeurmerk in de markt van medezeggenschap te bieden.


Erkende onderwijsinstelling

De meeste Beuk-trainers zijn ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarmee zijn zij erkend als private onderwijsinstelling en zijn hun trainingen vrijgesteld van BTW-heffing.

Garanties voor kwaliteit


OOA-logo