Ina van Diepen

  Informatie toegankelijk maken - daar gaat het mij om. Zowel in de tekstuele inhoud als in de vormgeving. Liefst doe ik de combinatie: schrijven en opmaken.

Ina schrijft prettig leesbare en logisch opgebouwde teksten. Ze is ook bedreven in vormgeving en maakt mooie digitale en papieren communicatiemiddelen. Ze schrijft op basis van documenten van de opdrachtgever, van bijeenkomsten en van zelf gehouden interviews.
Ze werkt vooral voor gemeenten en maatschappelijke organisaties en is thuis in zowel het sociale als het ruimtelijke domein.

Jarenlange ervaring in het toegankelijk maken van informatie

 • Verslaglegging
  • Een rake weergave van de opbrengst van een bijeenkomst
  • Inhoudelijke en overzichtelijk gestructureerde verslagen
  • Documenten die ook informatief en goed leesbaar zijn voor wie niet aanwezig was
 • Redactie- en schrijfwerk
  • Een publieksversie van een wetenschappelijk onderzoeksrapport
  • Een samenvatting van een complex beleidsdocument
  • Als je een tekst wilt laten checken op duidelijkheid en spelling
  • Als een document waar meer mensen aan hebben gewerkt, één stijl moet krijgen
  • Als je een artikel wilt schrijven en het er maar niet van komt of je blijft steken
 • Digitale enquêtes
  • Van een beperkte quick scan tot een uitgebreide enquête
  • Advies over soorten vragen en over concrete en heldere formulering van vragen
  • Lay out in de gewenste stijl
  • Uitwerking met inhoudelijke conclusies, inzichtelijke tabellen en grafieken
 • Interviews
  • Voor publicaties of voor onderzoek
  • Goed geëxploreerd naar datgene waar het de betrokkenen echt om gaat
  • Helder verslag van de hoofdzaken, met sprekende en veelzeggende details.

Ina studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en is gefascineerd door taal.

Complexe inhoud begrijpelijk verwoord

Ina maakte voor het CCE verslagen van de meest uiteenlopende bijeenkomsten. Of het nou gaat om onderzoek en wetenschap, speeddaten over de meerjarenvisie of over delicate kwesties als vrijheidsbeperking in de complexe langdurige zorg: Ina snapt alles, ziet feilloos waar de puzzels zitten, vraagt door en adviseert op het juiste moment en maakt er uiteindelijk een helder, goed leesbaar verhaal van. Allemaal even strak en snackable. Andere wapenfeiten? Ze maakte voor het CCE goed leesbare jaarverslagen, redigeerde succesvol een gezaghebbend rapport en produceerde een veelgelezen krant over een sectorbreed innovatietraject.

–––
Rieneke de Wit
bestuurder Centrum voor Consultatie en Expertise