Adinda Bremer

    Teamcoaching, individuele -, loopbaan-, leiderschaps-, expat-, medezeggenschap en interculturele coaching.

Adinda Bremer keert teamgedrag binnenstebuiten

Ga met me naar buiten om van binnen veel te leren over je eigen groepsintelligentie en die van je groep als geheel 

Ik werk met de dynamiek tussen mensen. Het gaat over het effect benoemen van vuile handen maken, nadenken, knopen doorhakken. Vaak werk ik buiten om op een actieve manier te laten ervaren welke impact jij als persoon hebt op een groep en welke impact deze groep op jou. En hoe jullie als personen en als groepsgeheel naar inzicht en verbetering kunnen komen. 

Mensen verwarren een gemakkelijke samenwerking gewoonlijk met een goede. Gelijkgezinden zijn bijvoorbeeld snel tevreden met de samenwerking. Leden in divers samengestelde teams voelen zich vaak wat ongemakkelijk met elkaar. Mede door dat ongemak twijfelen ze aan de kwaliteit van hun teambesluiten. Onterecht, want juist door het ongemak benoemen mensen de feiten preciezer, de redenen voor hun gedachten zorgvuldiger en nemen ze tot slot een beter onderbouwd besluit. 

Wat bijzonder is, is dat het moeilijk is voor mensen om realistisch zicht te krijgen hoe goed hun samenwerking is. Onze sociale behoefte aan verbinding voert de boventoon. Dat heeft gevolgen.

Als samenwerking niet soepel voelt en teams niet zien hoe ze op de goede weg zijn, kan er een gevoel ontstaan dat samenwerken weinig zin heeft. Omgekeerd zal een veelbelovende nieuwkomer zich in een team makkelijker sociaal aanpassen dan een unieke inbreng houden.

Ieder team moet zelf als groep ontdekken wat het doet om effectief te zijn en hoe het dat ook saboteert. Voor dat onderzoek creeer ik activiteiten en reflecties op maat. Om te ervaren wat je doet als groep. Het gaat om feeling krijgen voor de dynamiek van je eigen groep en je eigen mensen. En feeling krijg je nu eenmaal niet van een powerpointpresentatie. En iets veranderen krijgt meer vorm als je het gewoon gaat doen.

Die feeling, of groepsintelligentie, komt van stevige onderlinge relaties, gecombineerd met goed verdeelde spreektijd en oplettendheid om in verbinding te blijven. Het geeft jullie inhoud de wijsheid van gezamenlijk nadenken en welwillend insteken. Het is niet oeverloos, het heeft een kop en staart.

Als het vanuit de inhoud de moeite waard is om verschillende perspectieven te combineren tot samenwerking, dan is het de moeite waard om ook sociaal een krachtig team te worden. In die combinatie zit de intelligentie.

Teamgedrag binnenstebuiten

Over Adinda

Ik zag op de kleuterschool voor het eerst andere kinderen. Ik vroeg de juf wat ik daar in de pauze mee moest doen, en hoe dan. Serieus als ik was, nam ik haar advies ‘tijdens buitenspelen kijken hoe andere kinderen dat doen’ ter harte. Ik zag met spanning hoe een gesprek ontspoorde op een betwistbare spelregel. Een moment later keek ik met verbazing hoe hetzelfde groepje speelde, met die regel! Hoe was dat vlotgetrokken? Beschouwen hoe mensen op elkaar reageren en waarom ze dat zo doen, bleef jarenlang boeiend. Ergens halverwege twintig drong het tot me door dat ik ergens goed in was geworden: Verwoorden wat ik zie gebeuren waar andere mensen gevoel en dynamiek ervaren. Eindelijk iets waarvoor ik in de wieg ben gelegd.

Mijn antropologiestudie, waar ik natuurlijk heengegaan ben om groepen te begrijpen, combineerde ik met ontwikkeling van leerprocessen en psychologie van individuen. En om niet voor soft versleten te worden, wilde ik dat het toepasbaar was in het bedrijfsleven. Ik had er voor zeven jaren werk aan. Aan mezelf opleiden om de diversiteit die ik tegenkwam te begeleiden. En aan het steeds ambitieuzere werk, steeds verder van huis. Ik werkte twaalf jaar in verschillende buitenlanden, woonde in China en Bonaire, uitersten in hun onmetelijke vreemdheid of juist eilandgevoel. Het vormende aan de logica van verschillende culturen voelen is dat mijn eigen maatstaf één van de opties is geworden, en dat er een basis voor terugkomt die richting geeft in de geglobaliseerde wereld van nu.

Het moment kwam dat ik terugwilde naar werk in Nederland om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken met mijn kennis van de kracht van relaties. Daar ben ik nu alweer vier jaar.

Als je team varieert tussen 2-20 mensen, dan kan ik gewoon een keer komen kijken. Voor grotere groepen moeten we het anders aanpakken. Het maakt niet uit of het om een afdeling, ondernemingsraad, projectteam of ander samenwerkingsverband gaat.

Nodig me uit een activiteit met jullie te doen en ik kijk mee wat voor team je bent.

 

Energiek, prikkelend en lichtelijk confronterend...

Energiek, prikkelend en lichtelijk confronterend maar ook gestructureerd, zakelijk en constructief: training van Adinda Bremer. Ik ging naar huis met een stel goed bruikbare inzichten in groepsprocessen: Enigszins psychologisch van insteek, maar nergens zweverig. Prima kennis om direct en met resultaat in te zetten in je eigen team.

–––
Wim Brons
Radioman Omrop Fryslân en ondernemer