Arenaconferentie

Een arenaconferentie is een aantrekkelijke manier om met een grote groep belanghebbenden te komen tot een besluit met commitment.

Zoek je een bewezen aanpak bij complexe besluitvorming met veel betrokkenen? Kies voor de arenaconferentie!

 

Ik wil meer weten

Herken je dit?

 • Er zijn verschillende opties voor de toekomst van een organisatie of een gebied. Het lukt maar niet een onderbouwde keuze te maken.
 • Er zijn veel verschillende belangen in het spel, waardoor het lijkt alsof er naast winnaars altijd ook verliezers zullen zijn.

Het gevolg is:

 • Stroperigheid in het proces, besluitvorming wordt uitgesteld.
 • Er wordt een besluit genomen, maar bij een flink deel van de belanghebbenden ontbreekt het aan draagvlak.
 • De keuze voor een toekomstscenario of richting van verandering is gemaakt, maar steeds opnieuw wordt het besluit ter discussie gesteld.

Wat kun je eraan doen?

 • Presenteer je keuzes en alternatieven helder in een arenaconferentie. 
 • Weeg de belangen van alle betrokken op een transparante manier mee in een arenaconferentie.
 • Laat een procesbegeleider van De Beuk meedenken over opzet en programma.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Arena: model voor complexe besluitvorming

De Arenaconferentie is een model dat De Beuk ontwikkeld heeft voor het uiteenrafelen van gecompliceerde besluitvorming, waarbij veel factoren een rol spelen en veel actoren betrokken zijn. Je kunt een arenaconferentie houden met 20 tot 200 mensen.
De kern is dat er een arena is en dat er tribunes zijn. Elke tribune staat voor een perspectief, bijvoorbeeld het belang van kinderen, of de kwaliteit van de openbare ruimte, of de betaalbaarheid van een aanpak. Ook kun je tribunes zo indelen dat de deelnemers verschillende disciplines vertegenwoordigen.
Tijdens de conferentie wordt de stier (een plan, een voorstel, een idee) door de arena geleid, langs de tribunes. De stier – gerepresenteerd door een inhoudelijk deskundige – gaat onder leiding van onze procesbegeleider in gesprek met elke tribune. De overwegingen uit het gesprek zijn te horen in de andere tribunes en de deelnemers wegen die mee in hun eigen oordeel. Daardoor wordt het plan steeds beter.
In een arenaconferentie komen alle deelnemers goed aan hun trekken. De discussies zijn steeds zeer concreet, de stemrondes zijn spannend en uiteindelijk voelt iedereen zich betrokken bij het genomen besluit. Als het gezamenlijk verbeterde plan de arena uit gaat, herkennen de tribunes elk hun eigen waarden en inbreng erin. 
We hebben de arena diverse keren ingezet bij toekomstvisies, onder andere bij de herinrichting van de Polder Waard Nieuwland in Noord-Holland.

Arenaconferentie in stappen

 • De deelnemers nemen plaats in drie tot vijf tribunes. Elke tribune staat voor een specifiek belang of een perspectief. In de voorbereiding is een logische indeling gemaakt.
  In iedere tribune bespreken de deelnemers wat zij de belangrijkste uitgangspunten vinden. Dit zijn criteria waaraan zij elk voorstel zullen gaan toetsen.
 • De stier komt de arena binnen: iemand presenteert het voorstel of plan.
  Elke tribune bespreekt wat men er vanuit de eigen criteria van vindt. Krijgt de stier goedkeuring of zijn daar veranderingen voor nodig? Welke aanpassingen zijn gewenst? 
 • Een peiling maakt de waardering van alle tribunes duidelijk.
 • De stier gaat in gesprek met de eerste tribune en neemt verbetervoorstellen over of verwerpt die. Bij een positief oordeel loopt de stier naar de tweede tribune, enzovoorts.
 • Na een aantal discussie- en stemrondes ligt er een voorstel dat de goedkeuring heeft van alle tribunes.

Verslag van een arenaconferentie

Om een beeld te krijgen van hoe een arenaconferentie werkt, kun je het verslag van zo’n conferentie bekijken, over het Broederenkloostercomplex in Zutphen.

Ik wil het verslag zien