Arenaconferentie

Arenaconferentie: een attractieve manier om met een grote groep betrokkenen te komen tot een besluit mèt commitment

Zoek je een bewezen aanpak bij complexe besluitvorming met veel betrokkenen? Kies voor de arenaconferentie!

 

Ik wil meer weten

Herken je dit?

 • Er zijn verschillende opties voor de toekomst van een organisatie of gebied en het lukt maar niet een onderbouwde keuze te maken.
 • Er zijn veel verschillende belangen in het spel, het lijkt alsof er alleen winnaars en verliezers kunnen zijn.

Het gevolg is:

 • Stroperigheid in het proces, besluitvorming wordt uitgesteld.
 • Er wordt een besluit genomen, maar bij een flink deel van de belanghebbenden ontbreekt het aan draagvlak.
 • De keuze voor een toekomstscenario of richting van verandering is gemaakt, maar steeds opnieuw wordt het besluit ter discussie gesteld.

Wat kun je eraan doen?

 • Een arenaconferentie organiseren, waardoor keuzes en alternatieven helder worden gepresenteerd, 
 • Terwijl de belangen van alle betrokken op een transparante manier worden meegewogen,
 • Met een procesbegeleider van De Beuk die meedenkt over opzet en programma.

Onze trainers / adviseurs

Iedere adviseur of trainer heeft natuurlijk zijn eigen aanpak en specialiteiten.
Nieuwsgierig welke het beste bij jou past? Bekijk zijn of haar profielpagina.

Arena: model voor complexe besluitvorming

De Arena is een model dat De Beuk ontwikkeld heeft voor het uiteenrafelen van gecompliceerde besluitvorming, waarbij veel factoren een rol spelen en veel actoren betrokken zijn. De arenaconferentie kan plaatsvinden met 20 tot 200 mensen. Er is een arena, er zijn tribunes. Elke tribune vertegenwoordigt een perspectief, bijvoorbeeld het belang van kinderen, of de kwaliteit van de openbare ruimte, of de betaalbaarheid van een aanpak. De tribunes kunnen ook bevolkt worden door vertegenwoordigers van een bepaalde discipline. Dan wordt de stier (een plan, een voorstel, een idee) door de arena geleid, langs de tribunes. De stier – gerepresenteerd door een inhoudelijk deskundige – gaat onder leiding van onze gespreksleider  in gesprek met elke tribune. De overwegingen uit het gesprek worden gehoord en meegewogen door de andere tribunes. Door de gesprekken met de tribunes wordt het plan steeds beter. In een arenaconferentie komen alle deelnemers goed aan hun trekken. De discussies zijn steeds zeer concreet, de stemrondes spannend en uiteindelijk voelt iedereen zich betrokken bij het genomen besluit. Als het verbeterde plan de arena uit gaat, herkennen de tribunes elk hun eigen waarden en inbreng in het gezamenlijk verbeterde plan. 
We hebben de arena o.a. ingezet bij de herinrichting van de Polder Waard Nieuwland in Noord Holland.

Arenaconferentie in stappen

 • Deelnemers worden ingedeeld in drie tot vijf tribunes. Elke tribune staat voor een belang of perspectief. Deelnemers expliciteren per tribune wat hun belangrijkste uitgangspunten zijn. Dit zijn criteria waaraan elk voorstel getoetst gaat worden.
 • De stier (het voorstel of plan) wordt de arena binnengebracht: iemand presenteert het voorstel. Elke tribune bespreekt wat men er vanuit de eigen criteria van vindt. Krijgt de stier goedkeuring of zijn daarvoor veranderingen nodig? Welke aanpassingen dan?
 • Er vindt een peiling plaats, waarmee de waardering van alle tribunes duidelijk wordt.
 • Na een aantal discussie- en stemrondes ligt er een voorstel dat de goedkeuring heeft van alle tribunes.
 • Belangrijk is voor een positief oordeel.

Verslag van een arenaconferentie

Om een beeld te krijgen van hoe een arenaconferentie werkt, kun je het verslag aanvragen van de arenaconferentie over het Broederenkloostercomplex in Zutphen.

Ik wil het verslag zien