Focusgroepen

Een onderzoeksmethode die leidt tot inzicht in denkpatronen en omslagmomenten in meningsvorming

Wil je begrijpen hoe je klanten of medewerkers kunt verleiden tot leren of veranderen?  Organiseer dan focusgroepen om beter inzicht te krijgen in hun beweegredenen.

Ik wil meer informatie

Herken je dit?

  • Als organisatie werk je aan een nieuwe strategie en je kent de belangen van je klanten onvoldoende.
  • Je wilt een instrument of methode beter laten gebruiken door je collega’s, maar weet niet goed hoe zij ‘leren’.
  • Gedragsverandering bij een groep burgers is gewenst door de gemeente, maar je hebt geen inzicht in hun behoeften en beweegredenen.

 

Het gevolg is:

  • Dat de nieuwe strategie niet aansluit bij de belangen van je klanten, en je je doel voorbij schiet.
  • Dat collega’s de methode ervaren als opgelegd, en hem niet gebruiken.
  • Dat de gedragsverandering niet tot stand komt, en zowel de gemeente als de burgers ontevreden zijn.

Wat kun je eraan doen?

  • Focusgroepen inzetten als kwalitatief onderzoeksinstrument bij het ontwikkelen van nieuwe programma’s, een communicatiestrategie of een veranderingstraject.
  • De Beuk inschakelen:  wij denken met je mee of een focusgroep in jouw concrete situatie nuttig is. Zo ja dan maken we samen met jou de gespreksgids, verzorgen we de gespreksleiding en een uitgebreid waardevol verslag.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Ontrafelen en common ground

Een focusgroep is een groepsgesprek van 2 a 3 uur, waarin op een gestructureerde manier wordt ontrafeld hoe deelnemers over een bepaald onderwerp denken.  In een focusgroep richten we ons op achterliggende behoeften, belangen en beweegredenen die standpunten en meningen kleuren. Daarbij gaan we vooral op zoek naar ‘common ground’ en ‘omslagmomenten’ in het denken. De speciale voorbereiding en uitvoeringstechniek leveren gefundeerde en vaak verrassende inhoudelijke inzichten op.


De juiste deelnemers en de juiste vragen

Voor een focusgroep worden de deelnemers zorgvuldig geselecteerd. Het onderwerp moet direct raken aan hun dagelijkse ervaring en ze moeten er ook een mening over hebben. We letten op representativiteit. De homogene groep bestaat uit 6 tot 12 deelnemers. Het succes van een focusgroep staat of valt met de scherpte van de vragen. Samen met de opdrachtgever formuleren we waar het precies om gaat, waar in de kern antwoord op gezocht wordt. De vragen werken we uit in een gespreksgids. 


Resultaat
focusgroep: rijke respons door vertrouwen en verdieping

Als gespreksleiders zorgen we dat er snel vertrouwen ontstaat waardoor deelnemers zich openstellen en er een eerlijk zelfonderzoek plaatsvindt. We bewaken sfeer, spanningsboog, structuur en inhoudelijk kader. We werken aan verdieping en zoeken het trechter-effect. Met de principes van de groepsdynamica zorgen we ervoor dat de opvattingen en bevindingen worden verrijkt.

 

Past een focusgroep in mijn situatie?

Ik wil meer weten