Annemarie Reintjes

    Zelfstandig organisatieadviseur, procesbegeleider en teamcoach bij Werk van Waarde, aangesloten bij De Beuk

Met aandacht, gedrevenheid en een flinke hoeveelheid positieve energie werk ik aan mooie resultaten in jouw organisatie en in de samenleving. Ik ben ervaren in het verbeteren van samenwerking in teams, bewonersparticipatie, overheidsparticipatie en het versterken van de lokale democratie.

Waar word ik voor gevraagd?

Ik houd van het ontwerpen en begeleiden van participatieprocessen. Als gespreksleider bedenk ik passende werkvormen en leid ik het goede gesprek. Stakeholders in organisaties en samenleving betrek ik op een open en inclusieve manier. Ik doe dat door ervoor te zorgen dat iedereen kan bijdragen en gehoord wordt. Ik ben oprecht nieuwsgierig naar wat iedereen te zeggen heeft. Ik benut de wijsheid van de minderheid en rond (op tijd!) af, met een duidelijke opbrengst en herkenbare conclusies. Ik ken en spreek de taal van de boardroom en de straat. 

In organisaties werk ik met managementteams aan het verbeteren van de samenwerking en het integreren van nieuwe werkwijzen. Ik breng mensen met elkaar in gesprek over wat hen drijft en wat belangrijk voor hen is. Vanuit die basis laat ik teams zien en ervaren hoe zij beter en effectiever kunnen werken. Oa door aan de slag te gaan met programmamanagement, teamcoaching, Deep Democracy en creatief denken.

Over mij

De rode draad in mijn werk is al 30 jaar de ontwikkeling van individuen, teams, organisaties en wijken. Ik startte in het vormingswerk waar ik jongeren individuele hulp verleende en hen (terug) begeleidde naar school en werk. Daarna werkte ik 18 jaar voor een grote gemeente, zowel in het sociaal als het fysiek domein, als lijnmanager en procesmanager. Ik stond er aan de wieg van interactieve beleidsvorming, participatie en het wijkgerichte werken. Ik maakte de overstap naar De Beuk en werk voor de publieke sector in het hele land aan sterke teams, participatie en versterking van de lokale democratie. Met mijn bedrijf ‘Werk van Waarde’ ben ik professioneel verbonden aan De Beuk Organisatieadvies. 

Ik heb me gespecialiseerd in creativiteit en creatieve methoden om anders te kijken en andere oplossingen te bedenken. Ik maak vaak mee dat mensen en teams vast zitten in vaste denkpatronen. Zelfs als er echte problemen zijn of grote behoefte aan iets nieuws, praat, denkt en doet men zoals men gewend is. Met creativiteit en creatieve methoden werk ik met klanten aan echte oplossingen. Dit levert zoveel op: verhalen komen tot leven, samenwerking wordt verdiept, goede gesprekken leiden tot nieuwe inzichten en ideeën. 

Naast mijn werk ben ik actief als toezichthouder. Momenteel bij Woningstichting Veenvesters in Veenendaal. Voor goed toezicht is het belangrijk dat juist in de Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen alles gezegd kan worden. Daarbij is de methodiek van Deep Democracy van toegevoegde waarde. Je gaat hiermee actief op zoek naar ‘het andere geluid’. En je voegt de wijsheid van de minderheid toe aan het meerderheidsbesluit. 

Voor de Vereniging van toezichthouders in Woningcorporaties maak ik deel uit van de beweging ‘Toezicht met passie’. Met mijn werkwijze ‘Inclusief toezicht’ verzorg ik voor raden van commissarissen hun zelfevaluaties en begeleid ik stakeholderbijeenkomsten.

pastedGraphic.png

Ik denk graag met u na over de beste aanpak van uw vraagstuk. Over het functioneren van uw team of de manier waarop u medewerkers het best betrekt bij organisatievernieuwing. Over de manier waarop u de inwoners het best betrekt bij fysieke of sociale wijkontwikkeling. U kunt me mailen, bellen en ik kom ook graag even bij u langs.

Opleidingen

Ik ben gecertificeerd (COCD) facilitator voor creatief denken met groepen en Level-3 gecertificeerd Deep Democracy begeleider. Ook ben ik gecertificeerd SOL-procesbegeleider (Society for Organisational Learning) van Large Scale Interventions zoals Future Search, Search Conference,  Open Space, World Café en Arenaconferentie.

Ik ben CMC gecertificeerd door de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa).

Ik ben gecertificeerd door het CRKBO, waardoor trainingen zijn vrijgesteld van btw.

Een niet eerder meegemaakte intensiteit

Dankzij de coaching van Annemarie is mijn Managementteam veel beter gaan functioneren doordat we elkaar en vooral elkaars teamrollen veel beter hebben leren kennen en begrijpen. De afsluitende tweedaagse was voor mij van een nog niet eerder meegemaakte intensiteit. Soms doortastend, soms nauwelijks aanwezig heeft Annemarie ons met elkaar in een gesprek gebracht, dat begon op donderdagochtend en eindigde op vrijdagmiddag. Nu bijna drie maanden later zijn de effecten nog wekelijks tastbaar’.

–––
Christoffel Klap
Directeur-bestuurder Ons Doel Leiden

Tijdens mijn onderzoek onder de deelnemers aan de Stadsgesprekken in Utrecht was Annemarie de enige gespreksleider die spontaan(!) werd gecomplimenteerd. Deelnemers vertelden ongevraagd dat Annemarie heel goed en met oprechte belangstelling luistert en hun standpunten goed verwoordt.  Haar kracht als gespreksleider is dat Annemarie het deskundig ontwerpen van gesprekken combineert met het vermogen in het gesprek te doen wat nodig is. Zo draagt ze bij aan een goed en effectief gesprek voor deelnemers en opdrachtgever.

–––
Christien Bleijenberg
Onderzoeker/docent Hogeschool Utrecht

Onder de vlag van Samenleving Voorop wilde de vertrouwenscommissie van Leusden de stem van de bevolking verankeren in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester en dieper gaan dan een online schuifjes-tool.  De aanpak van Annemarie Reintjes en Annemiek Meinen van De Beuk heeft meer dan dat geleverd. De zeer deskundige gespreksmethodiek van Annemarie leverde Leusden een prachtig profiel. De dynamiek die Annemarie en Annemiek wisten los te maken, heeft de commissie versterkt in de zoektocht naar een burgemeester met een warm hart.  Het bewijs van een geslaagd proces: vier apetrotse bewoners die bij de installatievergadering de nieuwe burgemeester welkom heten, alle vier op hun eigen manier. Samenleving voorop.

–––
Ina Schutte
Griffier Gemeente Leusden

Annemarie organised a two day session with our team in order to identify societal trends and new topics for innovation projects. She has a creative approach, combining different methods, all tuned to get meaningful outcomes. Her ability to guide the process is outstanding, she always keeps the overview and inspires people to bring up new ideas. It was an exciting experience with lasting results.

–––
Jan de Wilt
Programmamanager Klimaat en Energie, Ministerie van Economische Zaken