De Beuk

Coöperatief en betrokken

De Beuk is een coöperatieve vereniging van zzp’ers. Allemaal zakelijk zelfstandig en inhoudelijk verbonden. Opdrachten voeren we meestal individueel uit en soms samen. Altijd kunnen we bij elkaar terecht voor meedenken, sparren, inspringen.
Als netwerk houden we elkaar bij de maatschappelijke en professionele les. Maandelijks bespreken we nieuwe ontwikkelingen en inzichten op ons vakgebied, wisselen we werkvormen en methodieken uit en doen we aan intervisie.
Ook in onze opdrachten zijn we gericht op samenwerken. We brengen onze eigen specifieke expertise in en maken veel gebruik van de kennis en ervaring van de betrokkenen. We zoeken met onze klanten naar de beste manier van werken: vorm volgt inhoud. We passen beproefde werkvormen en begeleidingsvaardigheden aan elke situatie aan.
Wil je iets organiseren, dan denkt een van ons graag mee hoe dit op te pakken op een manier die bij jullie past.

Ik wil graag een meedenker
  • Aandacht en echte oplossingen
  • Meedenkers en dwarskijkers
  • Voor op de boeggolf van maatschappelijke en organisatievraagstukken
  • Altijd met de mensen over wie het gaat
  • Slim, scherp en positief
  • Hoge professionele standaard
  • Al meer dan 40 jaar een gevestigde naam

Posts

Uitreiking burgemeestersboek

Werkboek voor burgemeesters

Annemiek Meinen schreef een boek over kwesties waar burgemeesters mee worstelen. Problemen in college, raad of ambtelijke organisatie. Moeizame verhoudingen met wethouder, gemeentesecretaris of griffier. Lastige zaken als integriteit en status.

Lees meer

De charme van Bremen

Bremen heeft een historische binnenstad, een mooie rivier en interessante transformatie-gebieden, maar de grootste charme zit in hoe bewoners de openbare ruimte gebruiken. Buiten gebeurt van alles, gemoedelijk en gezamenlijk.

Lees meer
verzameling brievenbussen

OR en lobbyen

Lobbyen heeft een slechte naam, maar je kunt het zien als samenwerking tussen belanghebbenden en beleidsmakers waarbij ervaringsdeskundigen (de OR met achterban) informatie aandragen die bij beslissers (bestuurder) ontbreekt.

Lees meer
Beukgiften

Beukgiften

Toen De Beuk ophield als bureau, bleef er geld over in het Beukfonds. Dat hebben we onlangs opgemaakt door schenkingen aan projecten of evenementen die door Beukers van nu of ooit waren uitgekozen omdat ze leuk en belangrijk zijn.

Lees meer
Regenboog tandartsproject

Gezond gebit voor een beter leven

BG5: In de inloophuizen van De Regenboog Groep komen veel daklozen met een slecht gebit. Daardoor kunnen zij niet goed eten, wat hun fragiele gezondheid verslechtert. De mondzorg vanuit het tandartsproject brengt uitkomst.

Lees meer
BeukBankje op De Hoelm

BeukBankje op De Hoelm

BG4: Sinds de zomer staat langs een fietsroute op Wieringen een bankje met een inscriptie over Organisatieadviesbureau De Beuk. Het markeert onze ontstaansplek in 1978 en biedt een mooi uitzicht over de Wieringermeer.

Lees meer

Reacties van opdrachtgevers

Snel inzicht in onze organisatiecultuur en de groepsdynamiek. Plus een positieve en pragmatische insteek.

–––
.

Een niet eerder meegemaakte intensiteit.

–––
.

De medezeggenschap die we met De Beuk hebben ontwikkeld, past als een handschoen om onze organisatie.

–––
.

Typisch de manier van De Beuk: inhoudelijk de goede dingen en mooi verzorgd.

–––
.