Ook De Beuk werkt coronaproof

We zoeken altijd met onze klanten naar de beste manier van werken: vorm volgt inhoud. In deze coronatijd benutten we allerlei online tools én begeleiden we live bijeenkomsten die veilig zijn ingericht. We passen beproefde werkvormen en begeleidingsvaardigheden aan de nieuwe situaties aan. Besprekingen met afstand of online vragen stevige gespreksleiding en inzet van skills om verbinding te bouwen en alle deelnemers tot hun recht te laten komen.

 • Online training, met een mix van plenaire sessies, subgroepen in breakoutrooms, chats, polls en productiefprettige pauzes
 • Bijeenkomsten in grote ruimtes, met dynamiek en dialoog ondanks én dankzij anderhalvemeterprotocol
 • Reflectie of coaching tijdens wandelen
 • Online overleg met stevige gespreksleiding
 • Advies over leidinggeven op afstand
 • Begeleiding van strategische en praktische brainstorms over ‘hoe verder met/na corona’

Bekijk in deze blog actuele voorbeelden van ons werk.

Wil je iets organiseren, dan denkt een van ons graag mee hoe dit op te pakken op een manier die bij jullie past.

Ik wil graag een meedenker
 • Al 40 jaar een gevestigde naam
 • Meedenkers en Dwarskijkers
 • Voor op de boeggolf van maatschappelijke en organisatievraagstukken
 • Aandacht en echte oplossingen
 • Altijd met de mensen over wie het gaat
 • Slim, scherp en positief
 • Hoge professionele standaard

Reacties van opdrachtgevers

De medezeggenschap die we met De Beuk ontwikkeld hebben, past als een handschoen om onze organisatie.

–––
.

Dank voor je kritisch opbouwende aanpak van een uitdagend project. Je nuchtere kijk en rijke ervaring hielpen ons enorm.

–––
.

Snel inzicht in organisatiecultuur en groepsdynamiek in combinatie met een positieve, pragmatische insteek bij de aanpak hebben tot een goed resultaat geleid.

–––
.

Typisch de manier van De Beuk: inhoudelijk de goede dingen en mooi verzorgd.

–––
.

De dynamiek die Annemarie en Annemiek wisten los te maken, heeft de commissie versterkt in de zoektocht naar een burgemeester met een warm hart.

–––
.

Een niet eerder meegemaakte intensiteit

–––
.

Typisch de manier van werken van De Beuk: inhoudelijk goede dingen en mooi verzorgd.

–––
.

De Beuk verbindt niet alleen mensen, maar ook werelden.

–––
.