De Beuk

Coöperatief en betrokken

De Beuk is een coöperatieve vereniging van zzp’ers. Allemaal zakelijk zelfstandig en inhoudelijk verbonden. Opdrachten voeren we meestal individueel uit en soms samen. Altijd kunnen we bij elkaar terecht voor meedenken, sparren, inspringen.
Als netwerk houden we elkaar bij de maatschappelijke en professionele les. Maandelijks bespreken we nieuwe ontwikkelingen en inzichten op ons vakgebied, wisselen we werkvormen en methodieken uit en doen we aan intervisie.
Ook in onze opdrachten zijn we gericht op samenwerken. We brengen onze eigen specifieke expertise in en maken veel gebruik van de kennis en ervaring van de betrokkenen. We zoeken met onze klanten naar de beste manier van werken: vorm volgt inhoud. We passen beproefde werkvormen en begeleidingsvaardigheden aan elke situatie aan.
Wil je iets organiseren, dan denkt een van ons graag mee hoe dit op te pakken op een manier die bij jullie past.

Ik wil graag een meedenker
  • Aandacht en echte oplossingen
  • Meedenkers en dwarskijkers
  • Voor op de boeggolf van maatschappelijke en organisatievraagstukken
  • Altijd met de mensen over wie het gaat
  • Slim, scherp en positief
  • Hoge professionele standaard
  • Al meer dan 40 jaar een gevestigde naam

Beukgiften

Projecten en evenementen georganiseerd met giften uit het Beukfonds

Beukgiften

Beukgiften

Toen De Beuk ophield als bureau, bleef er geld over in het Beukfonds. Dat hebben we onlangs opgemaakt door schenkingen aan projecten of evenementen die door Beukers van nu of ooit waren uitgekozen omdat ze leuk en belangrijk zijn.

Lees meer
Regenboog tandartsproject

Gezond gebit voor een beter leven

BG5: In de inloophuizen van De Regenboog Groep komen veel daklozen met een slecht gebit. Daardoor kunnen zij niet goed eten, wat hun fragiele gezondheid verslechtert. De mondzorg vanuit het tandartsproject brengt uitkomst.

Lees meer
BeukBankje op De Hoelm

BeukBankje op De Hoelm

BG4: Sinds de zomer staat langs een fietsroute op Wieringen een bankje met een inscriptie over Organisatieadviesbureau De Beuk. Het markeert onze ontstaansplek in 1978 en biedt een mooi uitzicht over de Wieringermeer.

Lees meer

Materialen voor De Walnoot

BG3: Kinderdagcentrum De Walnoot kocht leuke dingen voor de groepen van kinderen met zeer ernstige meervoudige beperkingen: aangepast speelgoed, klankschalen voor lichaamservaring en spullen om het winterlandschap op te knappen.

Lees meer

Een huis voor familie Civilojo

BG2: In Ciudad Vieja, Guatemala, is met de Beukgift een degelijke driekamerwoning gebouwd voor de familie Civilojo Figueroa, een gezin met drie kinderen. Dit liep via Huis voor Huis, een initiatief van Stichting Constru Casa.

Lees meer

Naaimachines voor workshops

BG1: Met de Beukgift kocht Stichting Present drie nieuwe naaimachines. Twee keer per week leren deelnemers aan naaiateliers van kringloopwinkel-vrijwilligers hoe zij met de machines kunnen omgaan en hun eigen kleding kunnen herstellen.

Lees meer

Posts

verzameling brievenbussen

OR en lobbyen

Lobbyen heeft een slechte naam, maar je kunt het zien als samenwerking tussen belanghebbenden en beleidsmakers waarbij ervaringsdeskundigen (de OR met achterban) informatie aandragen die bij beslissers (bestuurder) ontbreekt.

Lees meer
Europa

Europa? Dat zijn wij!

Beukweek 2023 in Brussel: Ik voel me Europeaan en ben blij met de verworvenheden die in de bureaucratisch complexiteit zijn klaargespeeld, met slimme strategieën en een lange adem. Toch valt er nog wel wat te verbeteren …

Lees meer
Huppelen van werkplezier

Huppelen van werkplezier

Ik houd van huppelen; ik wil wel door het leven huppelen. Maar niet op het werk. Daar moet gewerkt worden. De harde werker in mijzelf wint het voorlopig van het huppelende meisje. Ik heb een list nodig.

Lees meer
Wenen wijk met speelplaats

Auf Wienerschnitzel!

Wat valt er over energietransitie te leren van de aanpak van de stad Wenen? Iets met gemeentelijke (grond)eigendommen, erfpachtgrond, restwarmte en samenwerking natuurlijk. Yungs blog naar aanleiding van ons werkbezoek aan Wenen.

Lees meer
Wenen Leopoldstadt 2022

Sociale duurzaamheid organiseren

Hoe kun je bij gebiedsontwikkeling de wereld van stenen en asfalt verbinden met de wereld van mensen en groen? Wat levert het op als je vanaf de start alle partijen betrekt? Doriens blog naar aanleiding van ons werkbezoek aan Wenen.

Lees meer

Politiek in de publieke ruimte

Als je politiek opvat als het gesprek in de openbare ruimte, hoe kun je dan de publieke ruimte zo inrichten dat mensen met elkaar in gesprek gaan? Wilma’s blog naar aanleiding van ons werkbezoek aan Wenen.

Lees meer

Reacties van opdrachtgevers

Snel inzicht in onze organisatiecultuur en de groepsdynamiek. Plus een positieve en pragmatische insteek.

–––
.

Een niet eerder meegemaakte intensiteit.

–––
.

De medezeggenschap die we met De Beuk hebben ontwikkeld, past als een handschoen om onze organisatie.

–––
.

Typisch de manier van De Beuk: inhoudelijk de goede dingen en mooi verzorgd.

–––
.