Ina van Diepen

Ina van Diepen

  Informatieverwerker, zo zie ik mezelf.
  Ik schrijf toegankelijke en goed gestructureerde teksten: verslagen van complexe bijeenkomsten of eigen interviews, publieksversies van wetenschappelijke onderzoeken, een gestroomlijnd geheel van input vanuit meer mensen

Ik maak informatie toegankelijk. Ik schrijf prettig leesbare en logisch opgebouwde teksten. Ik maak verslagen van complexe bijeenkomsten waar ook niet-aanwezigen mee verder kunnen. Ik verwerk documenten waaraan diverse mensen een bijdrage hebben geleverd, tot een overzichtelijk en aangenaam geheel.
Ik werk vooral voor gemeenten en maatschappelijke organisaties en ben thuis in zowel het sociale als het ruimtelijke domein.

Jarenlange ervaring in informatie toegankelijk maken 

 • Verslaglegging
  • Een rake weergave van de opbrengst van een bijeenkomst
  • Inhoudelijke en overzichtelijk gestructureerde verslagen
  • Documenten die ook informatief en goed leesbaar zijn voor wie niet aanwezig was
 • Redactie- en schrijfwerk
  • Een publieksversie van een wetenschappelijk onderzoeksrapport
  • Een samenvatting van een complex beleidsdocument
  • Als je een tekst wilt laten checken op duidelijkheid en spelling
  • Als een document waar meer mensen aan hebben gewerkt, één stijl moet krijgen
  • Als je een artikel wilt schrijven en het er maar niet van komt of je blijft steken
 • Digitale enquêtes
  • Van een beperkte quick scan tot een uitgebreide enquête
  • Advies over soorten vragen en over concrete en heldere formulering van vragen
  • Lay out in de gewenste stijl
  • Uitwerking met inhoudelijke conclusies, inzichtelijke tabellen en grafieken
 • Interviews
  • Voor publicaties of voor onderzoek
  • Goed geëxploreerd naar datgene waar het de betrokkenen echt om gaat
  • Helder verslag van de hoofdzaken, met sprekende en veelzeggende details.

Ik studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en ben gefascineerd door taal.

Of het nou ging om een wetenschappelijk onderzoeksrapport, een jaarverslag, een meerjarenvisie of een krant over een sectorbreed innovatietraject: Ina snapte alles, zag feilloos waar de puzzels zaten, vroeg door en adviseerde op het juiste moment en leverde een helder, goed leesbaar verhaal af. Allemaal even strak en snackable.

–––
Rieneke de Wit
bestuurder Centrum voor Consultatie en Expertise

Dank voor je inzet en puike verslagen! Ik ben zeer tevreden met hoe je deze lastige discussies zo objectief hebt weten vast te leggen.

–––
Morris Jabri
projectmanager gemeente Hilversum

Compliment voor de manier waarop je uit al die teksten die wij aanleverden, een compact, begrijpelijk en goed lopend verhaal maakte.

–––
Amrit Sewgobind
bestuurder FNV