Carmen Sjardijn

Carmen Sjardijn

    interim-management, verandermanagement, samenwerkingsverbanden/ groepen/teams faciliteren, participatie, wijk- en buurtontwikkeling

Met plezier naar je werk gaan en samenwerken, dat leidt vanzelf tot mooie resultaten.

Dát is de rode draad in mijn filosofie. Mijn interesse gaat uit naar maatschappelijke opgaven en de bijbehorende veranderingen in organisaties bij de overheid en in de non-profit sector én bij mensen om die opgaven tot stand te brengen. Ik ben altijd benieuwd naar een nieuwe keuken binnen een organisatie, samenwerkingsverband en de vraag achter de vraag. In het werken met mij staan leren en ontwikkelen, vitaliteit, sport én de natuur centraal.

Verandermanagement

Als verandermanager in de rol van lijn-, proces-, programma- en projectmanager ben ik breed inzetbaar in de publieke sector van gemeenten tot maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden op stedelijk-, gebieds-, wijk- en buurtniveau. Het sociale domein had in de afgelopen jaren mijn grote interesse, maar juist in het verbinden van diverse domeinen zie ik de toegevoegde waarde voor maatschappelijke opgaven. Het maken van stappen daarin vind ik het leukst en spannendst samen met anderen.

Mijn kwaliteiten als verandermanager liggen niet in dikke nota’s, maar in het in gang zetten van veranderingen in de dagelijkse werkzaamheden. Geen zevenmijlslaarzen, maar stapje voor stapje en dan een grote stap. Hierbij is het luisteren naar en verbinden van sleutelfiguren en collega’s in een organisatie of samenwerkingsverband voor mij erg belangrijk.

Ik houd de ingezette koers vast en geef personen en partners inspiratie en ruimte om te ontwikkelen en hun verantwoordelijkheid te nemen. Confrontaties ga ik niet uit de weg – ik spreek mensen aan, reflecteer en spreek uit wat er speelt. Ik houd van transparantie en maak zaken bespreekbaar.

Groepen faciliteren

Naast mijn interim-werk haal ik veel plezier uit het faciliteren van groepen in workshops, conferenties en werkateliers als facilitator, moderator of dagvoorzitter. Voor teambuildingsbijeenkomsten verwerk ik ook outdoor work-out elementen in het programma, vanuit mijn andere liefde – de sport. De rode draad in al mijn programma’s is beweging en energie. Samen met de opdrachtgever kijk ik naar doel, resultaat en programma van de bijeenkomst(en). Dynamiek, humor en niet inslapen tijdens zo’n dag(deel) zijn gegarandeerd!