Over ons

Maatschappelijke betrokkenheid

Op de persoonlijke pagina’s kun je zien hoe verschillend we zijn qua opleiding, werkterreinen, aanpak en persoonlijke interesses. Onze grote overeenkomst is onze maatschappelijke betrokkenheid. We werken graag aan vraagstukken die ertoe doen in de samenleving, in het openbaar bestuur en binnen organisaties. Veel van ons werk gaat om stem geven aan mensen, zorgen dat betrokkenen gehoord worden, dat samenwerking verbetert. Of het nu gaat om de kwaliteit van het openbaar bestuur, de versterking van democratie, de invloed van medewerkers of hoe je fatsoenlijk een organisatie verandert. We zetten ons in voor zeggenschap van medewerkers in hun onderneming en voor participatie van inwoners bij beleid dat hen raakt. We zijn eropuit dat het goede gesprek wordt gevoerd en dat het gesprek goed wordt gevoerd. We kijken naar vraagstukken in hun context en werken met de uitgangspunten van deep democracy.

We kunnen bogen op het gedachtegoed en de praktisch toepasbare kennis die met Organisatieadviesbureau De Beuk in 40 jaar is ontwikkeld. De naam De Beuk staat al decennialang voor maatschappelijk betrokken training- en advieswerk, met medezeggenschap, diversiteit en inclusie als belangrijke pijlers.

Ik wil meer over jullie weten

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

En verder

Voorbeelden van onze opdrachten

Zie de pagina Lopende en recente opdrachten najaar 2021.
En misschien ook nog de pagina Lopende en recente opdrachten najaar 2020.


Onze boeken

Wie zijn de Nederlandse burgemeesters?
(2018) Publieksversie van onderzoek naar eigenschappen en vaardigheden die nodig zijn voor de rol van burgemeester, op basis van persoonlijkheidsprofielen.
Handboek moderne medezeggenschap
(2018) Voor OR-leden die willen werken aan een medezeggenschap minder gericht op WOR-rechten en meer op zeggenschap van medewerkers in hun eigen werkpraktijk.
De magie van het ambt
(2013) Een boek voor en over burgemeesters, met interviews met zestien burgemeesters over de thema’s Baas van de gemeente, Koningin en sheriff, Integriteit, Glazen huis en Schakelen tussen rollen.
Lokaal samenspel
(2010) Voor nieuwe gemeenteraadsleden om thuis te raken in het raadswerk, voor ervaren raadsleden om te reflecteren op hun functioneren.

meedenkers en dwarskijkers

Meedenkers en dwarskijkers
(2008) Het verhaal van 30 jaar De Beuk en de veranderde samenleving. Over voorgeschiedenis, de ontwikkeling van partij naar maatschappij, emancipatie, medezeggenschap, organisatiekunde, diversiteit, cultuurverandering, internationaal werk, politieke participatie, leven en werken bij De Beuk, toekomst.
Goed bestuur
(2005) Werkboek voor maatschappelijke organisaties met instrumenten, methoden en ideeën voor good governance.


Onze getekende videofilms op YouTube

Feedback
Over feedback geven en ontvangen: waarom en hoe, met zeven tips
Hetzelfde filmpje, maar dan ingesproken.
Effectief vergaderen
Over wat helpt om vergaderen effectief te maken
Exploreren
Over actief luisteren, LSD = luisteren-samenvatten-doorvragen
Presenteren – inhoud
Over voorbereiding, BBB van je publiek, kern van de boodschap
Presenteren – vorm
Over cirkels van aandacht, houding, mimiek, stemgebruik