Wilma Ruis

    Mijn passie ligt bij medezeggenschap. Zowel in organisaties als in de samenleving. Ieders inbreng doet ertoe. Meer mensen betrekken bij een proces leidt tot nieuwe mogelijkheden en oplossingen.

Mijn inspiratie zit bij mensen, die zich inzetten voor hun omgeving. Dat zijn veel verschillende opdrachtgevers. Het zijn ondernemingsraden, buurtbewoners, ondernemers, Raden van Bestuur. Het gaat over samenwerken, onderzoeken wat je belangrijk vindt en de mensen erbij betrekken die je nodig hebt.

Soms ben ik procesbegeleider bij het oplossen van een conflict. Of een gespreksleider van een bijeenkomst waarbij met grote aantallen deelnemers tot overeenstemming moet worden gekomen. Of ik begeleid een ondernemingsraad en bestuurder die met elkaar op zoek zijn naar visie, missie en een strategisch plan van aanpak.

Ik sta voor een speelse en inhoudelijke aanpak van het vraagstuk. Nieuwsgierigheid is mijn sterkste eigenschap, want die wijst de weg naar nieuwe oplossingen en mogelijkheden. Ik waardeer datgene wat er is en maak daar gebruik van om verbetering te brengen.

Over mij

Mijn kernwoorden zijn waarderend, enthousiasmerend, opbouwend kritisch en met een heldere visie op maatschappelijke ontwikkelingen. Mijn inspiratiebron zijn mensen die op zoek zijn naar eigen invloed en gedachten over de ontwikkelingen om hen heen. Soms gaat dat over werk, soms gaat dit over de leefomgeving.

Voordat ik bij De Beuk kwam werken, adviseerde ik ondernemers in het opzetten van bedrijven. Ook heb ik acht jaar lang bij FNV Dienstenbond en FNV Bondgenoten onderhandeld over CAO’s en sociale plannen. Mede daardoor ben ik goed in staat om in een politiek gevoelige omgeving te werken. Sinds 2007 ben ik Master of Change Management na de ACM opleiding bij Sioo.

Ik heb een ruime ervaring in het maatschappelijk middenveld. Op dit moment is het een groep bewoners die de bereikbaarheid van Rotterdam-Charlois goed monitort, een pop-up vegetarisch restaurant in Oud Charlois Rotterdam, het COC Rotterdam en een stichting die muziekonderwijs voor kinderen in Oud Charlois organiseert.