Annemiek Meinen

  Annemiek organiseert vrijplaatsen voor denken en experimenteren met burgemeesters, colleges, raadsleden en ambtenaren.

  Certified Management Consultant (CMC).
  Facilitator van Large Scale Interventions voor interactieve verandering en participatie door de Society for Organisational Learning.
  Gecertificeerd Birkman Professional.
  Level 3 Deep Democracy in besluitvormingsprocessen.

Download hier: Wie zijn de Nederlandse burgemeesters?

Annemiek Meinen, organisatieadviseur en veranderkundige, is op haar best als zij:

 • Samen met jou kan doorgronden wat de hedendaagse dynamiek betekent voor je rol als bestuurder of ambtenaar en wat dat persoonlijk van je vraagt.
 • Met jou en je collega’s kan werken aan innovatie, nieuwe vormen van samenwerking,  leren en ontdekken van het onbekende.
 • Samenwerkingsprocessen kan ondersteunen, met name daar waar meer energie, vertrouwen en inspiratie nodig is.
 • Games en spellen kan ontwikkelen die helpen bij deze zoektocht

 

Annemiek combineert haar veranderkundige en organisatiekundige kennis, met haar liefde voor spel en interactie en haar interesse in de psychologie van de mens.

In de reflectie en de rust die zij daarbij biedt ontstaat de vernieuwing.

Wie ben ik?

Ik ben van huis uit andragologe (studie van de veranderkunde) en dat betekent dat ik heb geleerd vanuit verschillende niveaus te kijken: micro, meso en macro. Ik begon mijn werkkring eind jaren 80 in de wereld van de (jeugd)zorg waar ik samenwerkingsverbanden tussen zorgverleners, politie, artsen en gemeenten initieerde en ondersteunde om de hulp/opvang voor geweldslachtoffers te verbeteren. Daar raakte ik steeds meer geboeid in samenwerkingsprocessen: waarom werkt het op de ene plek wel en op de andere niet? Ik schreef er twee boeken over.
Vanaf 1995 werk ik als organisatieadviseur en procesbegeleider/coach aan veranderopgaven bij maatschappelijke organisaties en in het lokale bestuur. Ik ben me steeds meer gaan verdiepen in de vraag waardoor we als mens wel en niet veranderen en wat daarbij helpt. In het zoekproces hiernaar ben ik geïnspireerd geraakt door inzichten vanuit de neuropsychologie over de werking van ons brein in relatie tot veranderen en communicatie.

Ook ben ik meer gaan begrijpen van persoonlijke verschillen en de uitwerking daarvan op leren en ontwikkelen en samenwerkingsprocessen. Het Birkman assessment heb ik ontdekt als een zeer goed en inzichtelijk instrument om hier zicht op te krijgen en van daaruit te werken aan team-coachingsopgaven.

Vanaf 1995 werk ik als organisatieadviseur, procesbegeleider en trainer: 14 jaar bij De Beuk en 5 jaar bij BMC. Sinds 2015 ben ik als zelfstandig organisatieadviseur lid van de coöperatie De Beuk.

In mijn vrije tijd speel ik graag saxofoon in een straatorkest, waarin ik leer luisteren, improviseren en genieten van samenspel.

 

Vraagstukken van burgemeesters

Mijn boek Vraagstukken van burgemeesters. Een praktische gids voor het zoeken naar antwoorden is een werkboek waarmee burgemeesters en hun gesprekspartners kunnen onderzoeken waarom bepaalde kwesties hen zo bezighouden en wat kan helpen bij het vinden van oplossingen.

Dit boek is het resultaat van dertien jaar in gesprek zijn met burgemeesters – in klasjes van net gestarte burgemeesters, bij intervisies en tijdens coaching.

Het boek is te bestellen bij het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Via de NGB-website is ook een digitale versie te downloaden.

Annemiek verstaat de kunst om op een heel natuurlijke wijze de leervraag samen te brengen met haar kennis en vaardigheden en deze ook in het ontwikkeltraject flexibel in te zetten. Het effect van deze aanpak was dat de hele groep na een ontwikkel dag geïnspireerd en met nieuwe inzichten naar huis ging en het geleerde ook merkbaar toepaste.

–––
Maryann Glorie
Programmamanager Provincie Utrecht

Annemiek heeft haar verbindend en analytisch vermogen ingezet tijdens haar interim-directeurschap bij Simavi en dat bleek een gouden greep. De combinatie adviseur / consultant (verandermanagement) en eindverantwoordelijke was haar op het lijf geschreven. Haar luisterend oor, vermogen snel tot de kern van de zaak door te dringen, processen te doorgronden en versnellen hebben Simavi en mij persoonlijk veel gebracht en geleerd. Dank daarvoor!

–––
Pauline Eenhoorn
Teamleider Simavi

Annemiek heeft de nieuw gekozen gemeenteraad op kundige wijze begeleid in discussies over Integriteitsdilemma’s en nieuwe vormen van burgerparticipatie. Ook begeleidde ze ons college diverse keren. Tijdens deze processen weet Annemiek vanwege haar kennis en ervaring met het lokaal bestuur ons goed te helpen om ons inhoudelijke doel te behalen. Tegelijkertijd weet ze ook wanneer een ‘goed gesprek’ nodig is en daarbij kan ze dankzij haar communicatieve vaardigheden en scherpte een college zeer behulpzaam zijn.

–––
Miranda de Vries
Burgemeester, Geldermalsen

Wij hebben in een product/innovatie-ontwikkelingstraject met Annemiek met plezier samengewerkt. Niet alleen als prettig en professionele persoonlijkheid, maar vooral ook omdat zij het leren van het ‘interne’ team voorop stelt. Snel inzicht in organisatiecultuur en groepsdynamieken, in combinatie met haar positieve, pragmatische insteek bij de aanpak, hebben tot een goed resultaat geleid. En veel plezier/zin in het team, niet onbelangrijk.

–––
Erlijn Sie
Manager, Rutgers WPF

Wie zijn de Nederlandse burgemeesters?

Wat onderscheidt de burgemeester van andere Nederlanders? Is de burgemeester een bepaald type mens? Waarom gedijt de een in het burgemeestersambt en loopt de ander erin vast, terwijl beiden dezelfde kennis en vaardigheden hebben?

Het ministerie van BZK gaf aan de adviesbureaus BMC en De Beuk de opdracht te onderzoeken welke eigenschappen en vaardigheden nodig zijn voor de rol van burgemeester, in bestuur en samenleving, nu en in de toekomst. Onderzoekers en adviseurs Hans Schonewille (BMC) en Annemiek Meinen (De Beuk) voerden het onderzoek uit, mede op basis van hun grote ervaring met de beroepsgroep.

In samenwerking met Birkman International vergeleken Schonewille en Meinen de persoonlijkheidsprofielen (1) van 121 burgemeesters, oftewel ruim 30%, met alle beschikbare Birkman-profielen. Dat zijn er wereldwijd zo’n 5 miljoen, waarvan 100.000 van Nederlanders.