Overheid en Samenleving

Voor bestuurders en ambtenaren

In de dynamiek tussen overheid en samenleving staat De Beuk mensen bij die de overheid vertegenwoordigen en vormgeven: ambtenaren en bestuurders van gemeenten en provincies. We organiseren reflectie en ontwikkeling, waarbij we ook oog hebben voor het samenspel tussen bestuurders en ambtenaren.

Daarnaast kun je bij De Beuk terecht voor vormgeving van alle relaties tussen overheid en samenleving: participatie, cocreatie, stakeholdermanagement. Voor leefbare wijken, en in multi-stakeholder samenwerking.

Ja, ik wil meer weten

Onderwerpen op het gebied van Overheid en Samenleving