Yung Lie

Yung Lie

    Jurist, bestuurskundige, bedenker, muziekmaker, professional in creating chaos

Variety absorbs variety.

In order to deal properly with the diversity of problems the world throws at you, you need to have a repertoire of responses which are (at least) as nuanced as the problems you face.

(W.R. Ashby, 1956)

 

Ik ben jurist en bestuurskundige. Werkte bij de gemeente Den Haag en daarna bij verschillende adviesbureaus aan burgerparticipatie, gebiedsontwikkeling en aan het transparanter worden van organisaties, politieke partijen, vertegenwoordigende organen. Nu actief als maatschappelijk ondernemer op het gebied van nepnieuws-bestrijding (de startup Twittertap), energietransitie (als wijkambassadeur), cultuur & maatschappij. Freelance journalist voor een online magazine over muziek en audio. Muzikant, geluidstechnicus. Daarnaast bestuurder van een waterscoutinggroep, van culturele broedplaats Nieuwplaatz en actief in de 3 October Vereeniging. La la la Leiden!

Het bedenken van nieuwe manieren waarop uiteenlopende groepen mensen en belangen met elkaar in dialoog kunnen komen, loopt als een rode draad door mijn (werkzame) leven.

– In Den Haag ontwikkelden we eind jaren 90 (o.a. in samenwerking met De Beuk) nieuwe vormen van burgerparticipatie (onder meer via internet!) en waren daarmee voorlopers van een participatiegolf.

– Met de IkVerTelMee-zuil gingen we de ruim 40 Vogelaarwijken in om rechtstreeks op straat meningen te peilen in een laagdrempelig ‘format’. Voorloper van de vlogs in de tijd dat je op je Nokia alleen Snake kon spelen.

– Een praktijksimulatie waarin deelnemers een hele dag bestuurder zijn van een virtuele stad; acteurs, een echte krant en radio verhogen de echtheid van de simulatie. Onder meer gebruikt als inwerkprogramma voor gemeenteraadsleden.

– Ontwikkeling van vier ‘brillen’ waarmee verschillende interventies van het Deltaprogramma kunnen worden bekeken. Bedoeld om de traditionele manier van denken te leren loslaten.

– Grootschalige bijeenkomsten waarbij inhoudelijke resultaten en kunst (theater, beeldende kunst, woordkunst) gedurende de het programma met elkaar worden verweven.

In deze periode van corona en afstand vind ik het een uitdaging om werk- en overlegvormen te bedenken waar nabijheid en contact mogelijk zijn zonder fysiek contact. Daarbij helpt het dat ik verstand heb van geluids- en theatertechniek. Goed geluid en beeld kunnen een grote bijdrage leveren aan het verbeteren van een online sessie.