Lopende en recente opdrachten – najaar 2021

 

Dorien de Wit

 • trad op als bemiddelaar in een conflict tussen een gemeente en een wegenbouwer, waar vanuit eerdere samenwerking te weinig vermogen en bereidheid was om een flink geschilpunt zelf op te lossen
 • begeleidt heidagen over inhoudelijke agenda, bestuurscultuur en externe samenwerking, o.a. bij een waterschap, gemeenten en een netwerk van woningcorporaties
 • maakt deel uit van de Commissie Omgevingskwaliteit van de Gemeente Apeldoorn  met als speciaal aandachtsgebied leefbaarheid
Adinda Bremer

 • helpt grote teams om bij te komen van maandenlang Teams (Vergaderdiscipline kan niet zonder wandelgangen, zo weten we nu weer. Hiervoor staat ze weer ouderwets in de file.)
 • nodigt uit om te zeggen wat er gezegd moet worden en te zien dat problemen zo gaandeweg overzichtelijker en behapbaar worden; in trajecten met een lange adem waarop het prettig terugblikken is
Ina informatieverwerker Ina van Diepen

 • werkte mee aan een evaluatieonderzoek over een bijzonder participatietraject bij omstreden gebiedsontwikkeling in een gemeente
 • redigeerde voor een vakbond publicaties over wat er schort bij uitzendwerk en maaltijdbezorging
 • verzorgde de verslaglegging van online bewonersavonden over huisvesting van statushouders en van online werkbijeenkomsten over verkeersproblematiek in een wijk
Roel van der Heijde

 • begeleidt als teamcoach en trainer een aantal teams naar een sociaal veilig werkklimaat
 • verzorgt het raakbaar leiderschapsprogramma voor diverse vakgroepen in de zorg en houdt over dit thema workshops op een aantal (inter)nationale congressen
 • voert een onderzoek uit naar cultuur, samenwerking en sociale veiligheid bij twee non profit organisaties
Nicoline Roozen

 • werkt met verstand en gevoel als interimmanager in de biologische landbouw
 • begeleidt intervisiegroepen bij de rijksoverheid en verleidt de deelnemers om het achterste van hun tong te laten zien
 • coacht op het gebied van werkdruk, zelfvertrouwen en het voeren van lastige gesprekken (Voor je het weet, kom je in beweging!)
Annemiek Meinen Annemiek Meinen

 • startte twee nieuwe leiderschapstrajecten met beginnende burgemeesters in opdracht van het Genootschap van Burgemeesters
 • coacht diverse bestuurders en leidinggevenden bij hun zoektocht naar de persoonlijke invulling van hun rol en de vraagstukken die ze daarin tegenkomen
 • begeleidt reflectiedagen van colleges van Burgemeesters en Wethouders
Bernard Jan de Groot

 • organiseerde een brainstormsessie met de Raad van Bestuur en de ondernemingsraad van een GGZ-instelling over hybride werken om tot beleid te komen
 • gaf de OR van gemeente De Ronde Venen een tweedaagse training om een aantal initiatiefvoorstellen te ontwikkelen
 • begeleidt de Engelstalige OR van architectenbureau KCAP
 • volgt de tweede leergang “Coaching en Counseling” bij de TA Academie, wat inzicht oplevert om klanten op individuele basis beter te kunnen coachen
Annemarie Reintjes Annemarie Reintjes

 • coacht directeuren en bestuurders die hun persoonlijke effectiviteit als leider willen versterken en reflecteert desgevraagd met hen op inhoudelijke werkvraagstukken
 • zit als onafhankelijk voorzitter het Amsterdamse 3 partijen Bestuurlijk Overleg voor over de prestatieafspraken in de samenwerking (totstandkoming en voortgang) tussen de woningcorporaties, de huurderskoepels en de gemeente
 • begeleidt heidagen van directieteams en besturen van maatschappelijke organisaties
Yung Lie

 • is wijkambassadeur Energietransitie in twee Leidse wijken (samen ± 12.500 woningen) en betrokken bij manieren om de energiekosten terug te brengen, vooral voor mensen met een laag inkomen
 • was trekker van het hoofdstuk Duurzaamheid, Milieu en Energie van het boek Meer Wel van De Publieke Zaak
 • doet met de startup Twittertap mee aan het Acceleratorprogramma van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, om samen met redacteuren van De Groene, Den Haag Centraal en Mediahuis en universitaire factcheckers een online tool te ontwikkelen waarmee nepnieuws en desinformatie snel aan het licht komen
 • organiseerde – en was gastheer bij – online talkshows over de energietransitie, de Sustainable Development Goals en over muziek, audio en hi-fi (Onlangs werd hij als ‘bekende YouTuber’ aangesproken!)
Tom Leest

 • deed voor de RET een omgevingsanalyse voor een toekomstige uitbreiding van metroremises
 • werkt als omgevingsadviseur voor het project A16 Rotterdam
 • leverde voor het ‘Handboek Raadsleden – Gereedschapskist voor het betere raadswerk’ een bijdrage over kaderstellen
 • begeleidde een sessie voor omgevingsmanagers over het thema Deep Democracy
 • is kandidaat voor een tweede termijn in de gemeenteraad van Leiden
Wilma Ruis

 • adviseert de OR van een zorgorganisatie die meewerkt aan het project (volledig via Teams!) om een generiek functiehuis te ontwerpen; hiervoor zijn intensieve gesprekken gevoerd met medewerkers die de functies vervullen
 • bespreekt in een driedaagse training met de OR van een zorginstelling de vormgeving en planning van ontwerptafels, waarin de strategische nota van de organisatie wordt uitgewerkt in concrete, alledaagse handelingen voor de medewerkers
 • gebruikt elkaar verhalen vertellen als werkvorm voor teamontwikkeling (Voorbeeld: Ieder OR-lid kiest een clip van een favoriete film of muziek en vertelt waarom. Zo maak je een eigen OR-playlist  vol verhalen die iets betekenen voor de leden. Kan ook prima via Teams of Zoom.)