Ambtelijk bestuurlijk samenspel

Bestuursadvisering: samen ontdekken, richten en vormgeven!

Elke opgave, elke bestuurder, elke ambtenaar is uniek. En toch schieten we vaak – mede door de politieke hectiek – in onze vaste vooronderstellingen. We vullen in, we doen hetzelfde als we altijd deden, we doen wat we anderen zien doen. Maar voor we het weten, zitten we vast in die aannames en zorgt de waan van de dag dat we geen tijd meer hebben om samen te evalueren of te bezien of we het goede doen. Past de gekozen aanpak bij ons als personen, als college en als ambtenaren? Is er voldoende tegenspraak in de ambtelijk-bestuurlijke relatie? Gaan we kokerdenken uit de weg?

De Beuk ontwikkelt speciale leerplaatsen over bestuursadvisering.

Ik wil graag informatie

Herken je dit?

 • Bestuurder en ambtenaar praten langs elkaar heen, zitten vast in hun eigen paradigma.
 • Ambtenaren vinden het lastig om tegenspraak te bieden.
 • Bestuurders klagen over de kwaliteit van ambtenaren.
 • Ambtenaren voelen zich onheus bejegend door bestuurders.

Dan kan dit gebeuren ...

 • De energie, de zin en het enthousiasme verdwijnen.
 • Het kokerdenken neemt toe.
 • Projecten stagneren.
 • De raad wordt ontevreden.
 • Bestuurders krijgen het moeilijk.

Is er wat aan te doen?

Veel, heel veel is eraan te doen. Met ons programma Leerplaatsen ambtelijk-bestuurlijk samenspel geven we weer vorm en richting aan het samenspel.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Leerplaatsen

Kern van leerplaatsen is dat ze van de deelnemers zijn en dat alle betrokkenen meedoen. Bij bestuurlijk-ambtelijk samenspel is het een gezamenlijke ontdekkingsreis van bestuurders en ambtenaren waarin je soms samen en soms apart werkt, ieder aan de eigen opgaven. We helpen bij het ontwikkelen van een adviesstijl die past bij de gemeente en bij de bestuurders. We bieden reflectie en handvatten om dilemma’s te onderzoeken en te duiden. Onze communicatieachtergrond gecombineerd met jarenlange kennis van de politiek-ambtelijke wereld helpt ons hierbij.

We zorgen dat het traject optimaal aansluit bij de opgaven en ontwikkeldoelen van de gemeente. Daartoe werken we met een ontwikkelgroep van ambtenaren en bestuurders waarmee we reflecteren op wat er gebeurt, wat werkt en wat zou kunnen. Ook bedenken we hoe we energie, beweging en momentum kunnen creëren en iedereen die ertoe doet, erbij halen  en houden.

In het traject komen vaak de volgende onderwerpen aan bod:

 • Communicatieve vaardigheden (inclusief het geven en het ontvangen van tegenspraak)
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Psychologische sensitiviteit (inlevingsvermogen)
 • Rolbewustzijn
 • Evaluerend leren

Daarnaast werken we met evaluaties, met intervisie en proberen we stijlen en werkwijzen uit.

Praktijkvoorbeeld

Annemiek Meinen:

“De gemeente Den Bosch vroeg me in 2017 voor een bijzonder project. De ambtenaren, de bestuursadviseurs en de collegeleden waren ontevreden over hoe het bestuurlijk-ambtelijk samenspel ging. Er moest iets gebeuren, maar wat?
Samen met collega Annemarie Reintjes besloot ik niet meteen met een cursusje aan te komen zetten, maar gezamenlijk op zoek te gaan. We creëerden een leerplaats waarin we reflecteerden, analyseerden en vooral heel veel in gesprek waren. Ook de gemeentesecretaris sloot aan. Al snel kwamen we op een aantal moeilijke en pijnlijke inzichten: iedereen werkte weliswaar keihard, maar was elkaar kwijtgeraakt. Samen met de groep ontdekten we wat hielp, wat paste bij Den Bosch en waar de kernopgaven in het adviseren liggen. Hieruit ontstonden de contouren van een module. Ons werd gevraagd deze te faciliteren en die opdracht namen we aan op voorwaarde dat we de onderdelen steeds samen met een bestuursadviseur zouden geven. Dat vonden ze maar al te leuk en bleek een gouden greep. En de directie zou voorop lopen, de gemeentesecretaris besloot haar eigen worsteling te delen met de deelnemers.”

“We zijn nu anderhalf jaar verder en minstens 100 ambtenaren hebben aan een leerplaats van tweemaal een dag deelgenomen. Steeds meer bestuursadviseurs en ambtenaren willen meedoen. En de – inmiddels nieuwe – collegeleden raakten nieuwsgierig en komen als  mistery guest langs om te vertellen wat wethouderschap met hen als persoon doet.
Het allerbelangrijkste: het samenspel verandert, verbetert – vooral omdat er nu over gepraat wordt. Het is gewoon aan het worden om samen te zoeken wat nodig is, waar behoefte aan is, wat belangrijk is. Want elke wethouder, elke situatie, elk advies, elke ambtenaar is anders.”