Gebiedsontwikkeling

Co-creatie in de netwerksamenleving,
een uitdaging voor gemeenten en provincies

Bij gebiedsontwikkeling en co-creatie gaat het er niet zozeer om veel mensen en partijen uit te nodigen, het gaat erom hen te bewegen tot actief meedoen.

Herken je dit?

 • Gebiedsontwikkeling als overlegcircus, in plaats van een geoliede machine waarin ieder de eigen rol pakt en met andere partijen afstemt.
 • Co-creatie die gaandeweg geen co-creatie maar inspraak blijkt te zijn.
 • Bij de start enthousiasme bij alle betrokkenen, maar dat houdt geen stand.

Het gevolg is...

 • Gebiedsontwikkeling boet in aan aantrekkingskracht: energie sijpelt weg, partijen haken af.
 • De verwachtingen verschillen te veel, het lukt niet om tot overeenstemming te komen.
 • Alle partijen wachten op elkaar, het tempo gaat eruit.

Wat kun je er aan doen?

 • Zorg voor een helder proces met duidelijke stappen en rollen.
 • Expliciteer de belangen van alle betrokken partijen.
 • Betrek een ervaren procesbegeleider, die de risicovolle patronen uit gebiedsontwikkeling tijdig herkent en aanpakt.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Kennis en Vaardigheden voor gebiedsontwikkeling zijn te leren

Gebiedsontwikkeling is een werkwijze maar vooral ook een attitude en vraagt om kennis en vaardigheden die niet altijd voorkomen in de opleiding voor bestuurders, ambtenaren of projectontwikkelaars. Opdrachtgevers betrekken De Beuk bij gebiedsontwikkeling om vakmensen op het gebied van verkeer, milieu en stedenbouw competenties bij te brengen voor hun rol in gebiedsontwikkeling. Dat zijn bijvoorbeeld omgevingsgevoeligheid en communicatievaardigheden. De Beuk wordt ook gevraagd op te treden als ‘procesversneller’. Zo initiëren wij ‘met losse handen denken’ om op echt gewaagde oplossingen te komen, twijfels te delen en tempo te maken.

Verschillen verbinden

Bij gebiedsontwikkeling gaat het vaak om machtig ingewikkelde vraagstukken over veel botsende belangen. Inhoudelijke complexiteit gaat samen met procesmatige complexiteit. Er zijn eigenlijk nooit rechte planningslijnen en een hiërarchische ordening. De werkelijkheid bestaat uit ongelijktijdige processen, netwerkachtige verbanden en onbekende belangrijke spelers. Ook is samenwerking nodig terwijl er grote verschillen bestaan in cultuur en taalgebruik.
Opdrachtgevers vragen ons om de kluwen die proces heet, te ontwarren en om projectleiders te adviseren over de draden waaraan getrokken kan worden. We komen een vastgelopen proces vlot trekken, verschillende werkelijkheden aan elkaar verbinden, ruimte maken voor een herstart.

Aantrekkelijke bijeenkomsten

We dragen eraan bij dat inhoudelijke ideeën verweven worden met de belangen van interne en externe stakeholders. We zorgen voor aantrekkelijke bijeenkomsten (zie Heidagen en Happenings) waar al die verschillende pluimages met elkaar in gesprek raken en hun eigen beeldvorming over de ander bijstellen. Zo wordt gebiedsontwikkeling samen werken aan ontwikkeling in een regio, in een stad of rond een rivier.

De Beuk heeft veel ervaring met gebiedsontwikkeling.

Ik wil meer weten over gebiedsontwikkeling

Onze ervaring

 • Toekomstvisies ontwikkelen voor wijken en gemeenten – samen met bewoners en andere stakeholders met een grote diversiteit aan behoeften en belangen
 • Procesontwerp maken met een participatie- en communicatiestrategie, gericht op de ontwikkeling van het gebied – samen met strategische partners en betrokken bewoners.
 • Samenwerkingsverbanden op gang brengen en in gang houden – in het stadium van plannen maken, tenderen, realisatie en onderhoud.
 • Adviseren en bijstaan op belangrijke momenten in het proces: versnellen, doorbraken tot stand brengen, bemiddelen.
 • Werkateliers en living labs ontwerpen en begeleiden waarin we locatiedeskundigheid (van inwoners en andere stakeholders) koppelen aan materiedeskundigheid (van experts in ruimtelijke vertaling van een idee, economische haalbaarheid en woonmilieus).  
 • Co-creatieprocessen evalueren, zodat er lering uit getrokken wordt.
 • Leergangen omgevingsgericht werken/co-creatie verzorgen.

Onze opdrachtgevers zijn provincies (Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Overijssel), gemeenten (in alle maten, van Utrecht en Zutphen tot Lansingerland en Amsterdam) en samenwerkingsverbanden (IJssel Vecht Delta, Zuidwestelijke Delta, Metropoolregio Rotterdam DenHaag, het Groene Hart).

Ik wil een idee hoe jullie het aanpakken