Gemeenteraden, fracties en raadsleden

Vaardigheidstrainingen, maatwerk in begeleiding en coaching

Het lokaal bestuur is enorm in beweging. We realiseren ons meer dan ooit hoe belangrijk en waardevol een goed functionerende, representatieve democratie is. Daarvoor is een continue investering nodig in de kwaliteit van de raad als geheel en van de mensen en partijen die in de lokale politieke arena opereren.

Ik wil graag informatie

Herken je dit?

  • Raadsleden zijn zeer gemotiveerde mensen die staan voor lokale opgaven.
  • Raadsleden kunnen hun rol heel verschillend invullen.
  • De cultuur in de raad is enorm van invloed op de (kwaliteit van de) besluitvorming.

Als je niks doet

  • De besluitvorming in de raad stagneert: de eigen opvattingen verscherpen en het wordt steeds moeilijker om tot gedragen besluiten te komen.
  • Er ontstaan integriteitskwesties.
  • Inwoners voelen zich steeds minder vertegenwoordigd.

Wat helpt?

  • Investeer in een sterk lokaal samenspel: hoe beter raadsleden de rollen en instrumenten in de vingers hebben, hoe effectiever ze kunnen zijn.
  • Investeer in de cultuur van de raad: elkaar leren kennen, beweegredenen snappen en zien dat er verschillende manieren zijn om het raadslidmaatschap in te vullen.
  • Werk aan een cultuur van reflecteren op het democratisch functioneren waarin alle belangen en geluiden een plek krijgen.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Investeren in een sterk lokaal samenspel

Hoe eerder de nieuwe raad en zijn sleutelspelers beginnen met investeren in zichzelf, hoe groter de kans op een vruchtbaar gesprek gedurende de rit over het democratisch functioneren van de raad en een sterk lokaal samenspel. Het gaat hierbij zowel om gezamenlijke uitgangspunten als om sterke debatvaardigheden, een gedeeld beeld over integriteit en optimale kennis en gebruik van de rollen en instrumenten van de raad.

Wat wij bieden

We begeleiden geregeld gemeenteraden, fracties en raadsleden vanuit diverse invalshoeken. We leveren maatwerk en bespreken wat de gemeente zelf wil en kan en waar wij de aanvulling kunnen leveren. De Beuk verzorgt vanaf begin jaren 90 in opdracht van het Genootschap van Burgemeesters de klasjes voor alle beginnende burgemeesters. Ook begeleiden we geregeld colleges en coachen we individuele burgemeesters en wethouders. 

Een greep uit ons aanbod voor raden, fracties en raadsleden

Voorzitten

Voorzitters van raadsbijeenkomsten vervullen een sleutelrol in het vormgeven van het democratische proces en in het vertalen van de wensen van de raad over het democratische debat. De training begint met theorie en tips, waarbij we ingaan op de lokale praktijk. Thema’s: succesfactoren, sturen op effectiviteit en sfeer en de zeven functies van een samenvatting. Ook priming (spelen met de setting van de vergadering) en non-verbale beïnvloeding komen aan bod. Desgewenst zetten we een camera in. We observeren ook regelmatig voorzitters in actie, voor of na de trainingsbijeenkomst.

Debatteren

We gaan in op de voorbereiding en de uitvoering van het profilerende en het meningsvormende debat. Met een kettingdebat inspireren we raadsleden om hun argumenten met elkaar te verbinden. We behandelen presentatie, argumentatie, omgaan met drogredenen en beïnvloeding van het onbewuste, waarbij politieke framing een belangrijk ingrediënt is. Praktijkvoorbeelden komen langs in de vorm van korte fragmenten. Raadsleden oefenen hun debatvaardigheden in een veilige en prettige sfeer, spelend met taal in duodebatten of op de hot chair.

Rollen en instrumenten

Wanneer zet je als raadslid welk instrument in? Zoals woordvoering, motie, amendement, interpellatie, initiatiefvoorstel? En vanuit welke rol? Voor kaderstelling, controle, volksvertegenwoordiging? Naast kennis van instrumenten gaat het vaak nog meer om de manier waarop je het doet: hoe bereid je een motie voor, hoe zeg je het, hoe verbind je jouw punten aan die van anderen, hoe lobby je met anderen achter de schermen?

Presentatie en media

We oefenen situaties waarin een raadslid kort en krachtig standpunten moet uitdragen. Zoals een gesprek met een ontevreden bewoner, een radio interview, een paneldiscussie bij een themabijeenkomst. We hameren op een krachtige kernboodschap, het gebruik van KISS (keep it short & sweet) en de drieslag behoeften/belangen/beweegredenen. Herkenbare actuele voorbeelden illustreren de do’s en don’ts van een mediaoptreden. Ook is er aandacht voor de non-verbale communicatie. In overleg werken we met de camera.

Coaching en training op maat

Wij coachen fracties, samengestelde groepen of individuele raadsleden op diverse raadsvaardigheden. Voor de efficiency werken we aanvullend met whatsapp-groepen, skype en korte bijeenkomsten. Ook verzorgen we trainingen over de organisatie van het raadswerk, zoals timemanagement, effectief vergaderen en gesprekstechnieken bij contact met inwoners.

Simulatie op maat!

We houden erg van leren door doen en experimenteren. We maken graag een simulatie op maat. Bijvoorbeeld : een vergadercyclus in 1 middag. Zodat we al doende uitproberen, maar ook feedback kunnen geven en door kunnen praten over wat werkt, wat belangrijk is en waar verbeterd kan worden.