Integriteit

Focus op integriteit jaagt debat over democratie aan

Ieder van ons heeft de intentie om integer te zijn. Maar wat is integer gedrag? Alhoewel veel gemeentes over gedragscodes beschikken weten we dat integriteit uiteindelijk niet in regels te vatten is. Het komt er vooral op aan als we ons begeven in ‘het grijze gebied’. Daar waar niet meteen duidelijk is wat het goede of  het verkeerde is en waar verschillend gedacht kan worden over waarden, grenzen en keuzen die ertoe doen.

Integriteit gaat over waarden, het gaat in de kern om de zoektocht: wat vinden we wel en niet ‘het goede’.

Eén beschuldiging van een integriteitsschending (al dan niet terecht) en je bent weg. Maar nog erger is als we niet meer in gesprek zijn als collega’s, als samenleving over wat onze waarden zijn: wat wel en niet kan.

Ik wil graag informatie

Herken je dit?

 • Inwoners lezen keer op keer over gedoe met non-integriteit.
 • Het is lastig om elkaar ‘aan te spreken’ op een integriteitsrisico.
 • Er zijn in de organisatie geregeld akkefietjes, maar daar wordt niet over gepraat.

Waar het toe kan leiden

 • Soms glijdt iemand zomaar uit over een ‘bananenschil’.
 • De krant schrijft meer over integriteit dan over de inhoudelijke besluiten van de raad.
 • In het politieke spel wordt niet integer gedrag soms als ‘wapen’ ingezet.

Wat helpt

 • Maak het bespreekbaar! Ga met elkaar in gesprek.
 • Organiseer een sessie – buiten het gemeentehuis of de organisatie – onder leiding van De Beuk.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Het vertrouwen van burgers in de overheid en publieke instellingen is 1 op 1 verbonden met integriteit en geloofwaardigheid.

Wij zien integriteit als een onderdeel van goed besturen (governance). Sinds eind jaren 90 zijn we met talloze organisaties, gemeenteraden en bestuurders hierover in gesprek. We hebben ons getraind in morele oordeelsvorming en koppelen deze manier van denken aan onze kennis van organisatieprocessen en openbaar bestuur.

Aanpak van De Beuk

Kern is dat we zorgen voor het goede gesprek dat gaat over de dieperliggende waarden. Hiervoor hebben we divers materiaal: filmmateriaal met casussen gespeeld door acteurs, een kaartspel  ‘zoek het omslagpunt in het grijze gebied’ (voor ambtenaren, raadsleden en burgemeesters), een gespreksmethodiek voor morele oordeelsvorming (7 stappenplan) en speciaal voor burgemeesterskringen hebben we, in samenwerking met het NGB, een internetgame gemaakt.

 Resultaten van onze training aan de gemeenteraad:

 • Raadsleden zijn zich (beter) bewust van de bijzondere positie die zij innemen in de lokale gemeenschap, de verwachtingen die er leven bij hun omgeving, partij en de morele dilemma’s die dat met zich meebrengt.
 • Raadsleden hebben handvatten om tot een afweging te komen.
 • Raadsleden hebben dankzij deze training beter inzicht in elkaars afwegingen en voelen zich gestimuleerd om het gesprek over integriteit ook na de training voort te zetten.
 • De raad kan aan de griffie aangeven hoe hij daarbij ondersteund wil worden.