Organiseren met stakeholders

Zo doen wij stakeholdermanagement

Hoe gaat het vaak? De omgeving van een organisatie of vraagstuk wordt bijna altijd te laat of onvolledig betrokken. De plannen zijn al grotendeels af, er is nog weinig ruimte voor andere ideeën of belangen. Met als gevolg dat er weinig draagvlak ontstaat, goede inbreng wordt gemist en lange bezwaren-procedures aan te pas komen.

De Beuk helpt om dat te voorkomen. Wij beschikken over verschillende instrumenten om meervoudig naar de organisatieomgeving en naar issues te kijken.
– Met een dynamische analyse onderzoeken we welke dynamiek de kwestie in stand houdt en wat kan helpen om tot verandering te komen.
– Met een krachtenveldanalyse of issuematrix brengen we de specifieke stakeholders en hun belangen in kaart.

Ja, ik wil meer weten

Herken je dit?

  • Je project kent een complexe omgeving met diverse belangen.
  • Voor je project zijn niet alle relevante issues, stakeholders en belangen bekend.
  • Je krijgt intern niet de handen op elkaar voor professioneel stakeholdermanagement.

Gevolg

  • Je komt voor verrassingen te staan: belangrijke stakeholders zijn teleurgesteld en zoeken de media of politiek op.
  • Er is geen goede relatie met prioritaire stakeholders, het draagvlak voor je project wordt minder, evenals het vertrouwen in je organisatie.

Oplossing

  • Breng als projectteam de belangrijke issues en belangen in kaart, evenals de betrokken stakeholders, bijvoorbeeld met een issue-matrix of krachtenveldanalyse.
  • Bouw aan vertrouwen met de omgeving, geef invulling aan duurzame relaties en werk strategieën uit om issues verder te brengen.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Zo maak je een goede krachtenveldanalyse

Het goede gesprek
Succesvol stakeholdermanagement vereist de juiste vaardigheden. Vertrouwen vormt de basis voor een duurzame relatie of een kansrijke coalitie. De Beuk helpt bij het voeren van het goede gesprek, construerend onderhandelen, Joint Fact Finding en verbindend communiceren, zodat duurzame relaties tot stand komen.

Duurzame relatie en resultaten
In een project of rondom een complex issue is het van groot belang dat partijen met elkaar afspraken maken. De Beuk begeleidt het proces om tot deze Golden Rules te komen en helpt bij het vormgeven van een gezamenlijke mediastrategie of conflicthantering.
Om in een duurzame relatie ook tot duurzame resultaten te blijven komen, biedt De Beuk ondersteuning in de vorm van coaching en lerend evalueren.

Vijf succesfactoren  van stakeholdermanagement

Verbindende aanpak ●      Mutual Gains

●      De drie B’s: behoeften, belangen, beweegredenen

●      Transparantie en openheid

●      Onderscheid tussen standpunten, belangen en waarden

Dynamische analyse ●      Meervoudig kijken

●      De drie B’s

●      De Gouden Driehoek

●      Krachtenveldanalyse en issueanalyse

Het goede gesprek ●      Bouwen aan begrip en vertrouwen

●      Construerend onderhandelen

●      Joint Fact Finding, BAZO, ANNA

Duurzame relatie ●      Golden Rules

●      Conflicthantering

●      Gezamenlijke mediastrategie

Duurzame resultaten ●      Vastleggen van afspraken en besluiten (procesbegeleiding)

●      Coachen

●      Evalueren

 

Testimonials

Meer dan 20 jaar ervaring: De Beuk heeft stakeholdermanagement gedaan en klanten geadviseerd in tientallen projecten: op plein- en wijkniveau, op regioniveau, rond infraprojecten. Opdrachtgevers zijn gemeenten, provincies, samenwerkingsverbanden en het rijk.

“Strategisch omgevingsmanagement in combinatie met een open houding en communicatie zijn sleutelbegrippen in de werkwijze van De Beuk”

“De omgevingsadviseur was scherp in zijn analyses, slim in het bedenken van passende oplossingen, van velerlei aard en op alle niveaus. Hij combineert een nuchtere, zakelijke manier van doen met een groot empathisch vermogen als het gaat om zorgen van gewone mensen”.

“De adviseurs van De Beuk pakken vraagstukken – hoe abstract of concreet ook – snel op, komen met goede en werkbare voorstellen, signaleren tijdig potentiële omgevingsissues en hebben ons kundig begeleid bij het opstarten van Strategisch Omgevingsmanagement”.