Wijkaanpak voor weerbare wijken

Opgavengericht samenwerken in netwerken en allianties

Veel gemeenten werken aan weerbare wijken. Om de leefbaarheid, gezondheid en veiligheid in de wijk te verbeteren. Het is daarbij enorm behulpzaam als bewoners en professionals hun krachten bundelen en er een gedeeld eigenaarschap voor de toekomst van de wijk ontstaat.

 

Ja, ik wil meer weten

Herken je dit?

De negatieve spiraal is in veel wijken doorbroken, maar het werken aan een leefbare wijk vraagt een lange adem.

Als je niets doet, kan dit gebeuren:

Nu stoppen met de aandacht voor kwetsbare wijken kan de resultaten die de afgelopen jaren tot stand gebracht zijn, weer teniet doen.

Wat helpt?

Door heel gefocust, ‘instellingenbelangen overstijgend’ en opgavengericht met elkaar samen te werken aan mooie en zichtbare resultaten blijft de ingezette energie in de wijk.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

  1. De negatieve spiraal is doorbroken.

Ook nu de krachtwijkenaanpak ten einde is, blijft in veel wijken gerichte inzet nodig. De negatieve spiraal is (voorzichtig) doorbroken, maar het werken aan een leefbare wijk vraagt een lange adem. Niet alleen van professionals, ook van de bewoners. Niet alleen van de gemeente, ook van de andere samenwerkingspartners in de wijk.

  1. We zijn er nog niet.

Nu stoppen met de aandacht voor kwetsbare wijken betekent dat de resultaten die de afgelopen jaren tot stand gebracht zijn, weer teniet gedaan worden. Bewoners raken teleurgesteld. Professionals trekken zich terug op hun eigen kerntaak en opdracht. Dat leidt tot te weinig aandacht en achterblijvende resultaten voor de wijk, die het nog steeds erg nodig heeft dat er hard gewerkt wordt aan positieve ontwikkelingen.

  1. Nog veel winst te behalen.

Werken aan weerbare wijken is slechts deels een kwestie van extra geld. Er is in veel wijken nog heel veel winst te behalen met een goed georganiseerd proces met (nog) meer doelgerichte focus in de aanpak én door te investeren op samenwerking in netwerken en allianties. Samenwerking tussen professionals onderling en tussen professionals en bewoners. Door heel gefocust, ‘instellingenbelangen-overstijgend’ en opgavengericht met elkaar samen te werken aan mooie en zichtbare resultaten blijft de ingezette energie in de wijk.

 

 

Veranderkundige aanpak

In de 40 jaar dat De Beuk vormen van wijkaanpak organiseert, hebben we ontdekt dat een wijkaanpak niet duur hoeft te zijn. Het gaat om het organiseren en versterken van de samenwerking. Dat hoeft niet veel geld te kosten, maar het vergt wel een lange adem. En een gedeelde focus, een inspirerend en energiek proces en consequent laten zien en vieren van resultaten.

Voorbeeld: de Versnelling in Overvecht

In plaats van Overvecht als ‘aandachtswijk’ geeft een perspectief van Overvecht als ‘springplankwijk’ veel meer energie aan de wijkaanpak. Overvecht kan je springplank zijn. Of je er nou geboren wordt, of hier vanuit een ver land aan komt. In Overvecht start je toekomst!
In Utrecht Overvecht heeft De Beuk in vervolg op de krachtwijkenaanpak het proces begeleid waarbij bewoners en professionals in de wijk een nieuwe, perspectiefvolle aanpak ontwikkelden. Voor deze ‘Versnelling’ stelde de gemeenteraad 10 miljoen euro beschikbaar. Annemarie Reintjes zorgde voor een programmatische aanpak en opgavengerichte samenwerking. Betrokkenen vonden elkaar in een nieuwe focus die leidde tot verbeterde resultaten op het gebied van gezondheid, opvoeden & opgroeien, samenleven, werk & ondernemerschap en veiligheid.

Voorbeeld: Lansingerland

In Lansingerland heeft De Beuk het proces begeleid waarbij de bewoners van de Vogelwijk aan een duurzame wijk werken. Als gevolg van het vernieuwen en vervangen van de riolering in de wijk ontstond hier een enorme kans voor extra, duurzame maatregelen. Bewoners bedachten en organiseerden fysieke en sociale initiatieven.