Lopende en recente opdrachten – voorjaar 2024

 

Annemarie Reintjes Annemarie Reintjes

 • Begeleidt leiderschapstrajecten voor directeuren en bestuurders binnen gemeenten en de rechtspraak
 • Coacht individuele bestuurders bij hun zoektocht naar de persoonlijke invulling van hun rol en de vraagstukken die ze daarin tegenkomen
 • Begeleidt heidagen en evaluaties van colleges van Burgemeester en Wethouders, Raden van Toezicht/Commissarissen en besturen van maatschappelijke organisaties
Annemiek Meinen Annemiek Meinen

 • Presenteerde onlangs haar boek Vraagstukken van burgemeesters, een praktische gids voor het zoeken naar antwoorden aan burgemeesters aan tijdens hun jaarlijkse congres.
 • Werkt in een interim-opdracht bij Pharos als domeinmanager aan de organisatietransitie en de versterking van teams.
 • Blijft actief met (starters-)klasjes en intervisiegroepen voor burgemeesters in opdracht van het Genootschap van Burgemeesters.
 • Begeleidt geregeld reflectiedagen van colleges van Burgemeesters en Wethouders.
Bernard Jan de Groot

 • Verzorgde voor 50 nieuwe OR-leden van de KNAW en aangesloten onderzoeksinstituten een inleidend college over de Wet op de Ondernemingsraden.
 • Werkt met veel klanten aan het thema sociale veiligheid en inclusie: wat betekent dit voor jezelf en jouw organisatie en hoe kan de OR dit hoog op de agenda plaatsen?
 • Volgde onlangs een opleiding Systemisch werken in organisaties bij de TA Academie, die veel inzicht gaf in vraagstukken die te maken hebben met hardnekkige organisatiescripts.
Carmen Sjardijn Carmen Sjardijn

 • Werkt vanaf 2023 als programmadirecteur bij het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Delft-West met de alliantie van bewoners, ondernemers, vele organisaties en gemeente Delft aan wijkontwikkeling vanuit het onafhankelijk Programmabureau.
 • Is procesmanager in de samenwerking tussen partners in uiteenlopende maatschappelijke opgaven, zoals de lokale samenwerking zorg en veiligheid en toeslagenaffaire in de gemeente Rotterdam.
 • Is regelmatig facilitator van groepen voor teamontwikkeling, rolverduidelijking, het krijgen van focus of het toewerken naar een bepaald resultaat over een bepaald thema/onderwerp.
Dorien de Wit

 • Begeleidt hei- en reflectiesessies met Dagelijks Besturen van Waterschappen, Colleges van Burgemeester en Wethouders en Raden van Commissarissen.
 • Verricht een haalbaarheidsonderzoek naar huisvestingsmogelijkheden voor gezondheidscentrum Kanaleneiland in Utrecht en hun Droomplan richting een community centre.
 • Maakt deel uit van de adviescommissie Wethouder van de Toekomst o.l.v. Paul Depla op verzoek van de Wethoudersvereniging
Tom Leest

 • Verzorgt regelmatig trainingen voor internationale ondernemingsraden, zoals Fluor en AMS-IX.
 • Treedt op als gespreksleider of dagvoorzitter, bijvoorbeeld op de Dijkwerkersdag of bij een verkiezingsdebat.
 • Werkt veel als omgevingsmanager voor opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, Stedin, gemeenten en provincies.

 

Yung Lie

 • Is projectleider van de conferentie Contractarbeid uit de schaduw waarmee contractarbeid een toekomstagenda krijgt op thema‚Äôs als onderwijs, arbeidsmarkt, onderzoek en participatie (een initiatief van het Collectief Contractarbeid en de minister van OCW, Robbert Dijkgraaf).
 • Richtte in 2023 met zes anderen de energieco√∂peratie Duurzaam Leiden op om energiearmoede tegen te gaan en is kwartiermaker voor samenwerking tussen (praktijk)onderwijs, bedrijven en energieprojecten.
 • Was ook in 2024, samen met Marisa Monsanto, gespreksleider bij het Stadsgesprek Leiden Praat/Leiden Talks waar het tegengaan van racisme en discriminatie centraal staat.