Vanuit verschillende invalshoeken

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers staat vanuit verschillende invalshoeken op de agenda van organisaties en cao-partijen. In het kader van het verhogen van de AOW-leeftijd gaat de discussie over hoe oudere medewerkers hun werk kunnen blijven volhouden. In sommige cao’s wordt de oplossing gezocht in ‘het generatiepact’: ouderen gaan minder werken voor iets minder salaris maar met volledige pensioenopbouw.

Een andere invalshoek om het te hebben over duurzame inzetbaarheid is het kostbare ziekteverzuim in organisaties. Dan concentreert het beleid zich rond vitaliteit, re-integratieplannen of een fietsenplan.

De ene invalshoek leidt tot ander beleid en andere maatregelen dan de andere. Maar altijd begint het werken aan een oplossing bij een simpele vraag. Als je wilt weten wat medewerkers helpt om prettig, productief, gezond en verbonden in je organisatie te werken, dan moet je het aan hen vragen.

Zoiets als het generatiepact en het fietsenplan zal aansluiten bij de behoefte van een deel van de medewerkers. Wil je echt werk maken van duurzame inzetbaarheid van medewerkers? Dan stel je open vragen. En de antwoorden en oplossingen sijpelen door tot in de haarvaten van je organisatie.

Ik wil meer weten

Uit de praktijk

Wilma Ruis:

“Twee zorginstellingen gingen de uitdaging aan. De OR en de bestuurder voerden intensieve gesprekken met groepen medewerkers over de vraag: Wat helpt jou om in onzekere tijden je werk op een prettige en goede manier te doen?

In grote lijnen zijn de uitkomsten:

  1. Medewerkers willen zelf, samen met hun team, beslissen over wat er nodig is om hun werk goed te kunnen doen.
  2. Medewerkers willen zich ontwikkelen in hun werk, dus er moeten goede mogelijkheden zijn voor scholing en opleiding.
  3. Medewerkers zoeken ondersteuning in de uitvoering van het werk, bijvoorbeeld door goed functionerende ICT die de zorg eenvoudiger maakt.
  4. Medewerkers ontdekken talrijke tips en trucs in hun werk. Ze willen deze kennis graag met andere medewerkers delen.