Voorbeelden van conflictbemiddeling

  • Een openbaar vervoerbedrijf en een gemeente werken samen aan het opknappen van een straat. De twee organisaties botsen voortdurend. Ze blijken te werken vanuit heel verschillende opdrachten en uitgangspunten. Omdat dat niet scherp is, beginnen de medewerkers zich steeds meer aan elkaar te ergeren. Totdat er iets goed fout gaat. Ze zoeken conflictbemiddeling.
  • Een groep mensen uit verschillende organisaties werkt samen in een alliantie. De basisafspraken over de samenwerking zijn nooit goed besproken. Binnen de kortste keren ontstaat wij-zij gedrag en het lukt de deelnemers niet om er zelf nog uit te komen. Een pas op de plaats en nader onderzoek leveren inzicht in oorzaken en de benodigde aanpak. 
  • Een team in een zorginstelling zou zelfsturend moeten zijn. In de praktijk gaat er van alles mis, en de teamleden voelen zich geen teamleden. Ieder werkt voor zich en probeert de anderen zoveel mogelijk uit de weg te gaan. Een veenbrand van ergernissen en verschillen ondermijnt het plezier in het werk. Met een onpartijdige derde wordt uiteindelijk tijd genomen om de verhoudingen te verbeteren.

 

Ik wil meer weten over jullie aanpak