Achterban betrekken

Meer ontvangen, minder zenden

Het ‘probleem van de achterban’ is even oud als de OR zelf. Hoe zorg je dat mensen geïnformeerd, geïnteresseerd en betrokken zijn? Heel lang is getracht dat aan te pakken door beter te gaan ‘zenden’. Nieuwsbrieven, websites, verslagen, spreekuren, vergaderen op locatie en nog veel meer. Het leverde bar weinig op. We draaien het om! Minder zenden en meer ontvangen. Dat ontvangen doen we met focusgroepen, waar medewerkers zich niet alleen maximaal gehoord zullen voelen, maar waar ze ook nog eens met onverwachte oplossingen komen.

Ik wil meer weten

Herken je dit?

 • De collega’s hebben geen idee wat de OR doet of wie er in de OR zitten.
 • Er is nauwelijks belangstelling voor de nieuwsbrieven of verslagen van de OR.
 • Bij verkiezingen is er een tekort aan kandidaten.
 • OR-leden blijven langer in de OR zitten, omdat er niemand is om ze vervangen.

Als je niks doet, dan kan dit gebeuren

 • De positie van de OR verzwakt: namens wie spreekt de OR?
 • De OR wordt in de marge van de organisatie gedrukt: laat geïnformeerd met weinig informatie.
 • Het plezier om deel uit te maken van de OR neemt af.
 • Managers zien de OR als een hindernis.

 

Is er wat aan te doen?

 • Betrek de achterban door hen intensief te interviewen.
 • Houd een kwalitatief goed interview, kwantiteit is minder van belang.
 • Organiseer de interviews samen met de bestuurder.
 • Stel samen een agenda (gespreksgids) op voor de interviews.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Wat zijn focusgroepen?

De focusgroep is een kwalitatief onderzoeksinstrument. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de enquête, een kwantitatief onderzoeksinstrument. Met een focusgroep ga je niet alleen de diepte in, maar worden er ook oplossingen en verbeteringen gezocht. Zonder uitzondering waarderen deelnemers (achterban) een focusgroep hoog. De uitkomsten van de focusgroep hebben een directe doorwerking in de organisatie, omdat de OR de focusgroepen met de bestuurder organiseert. Daarnaast is er de speciale begeleiding en opzet. 

 1. Vooraf wordt een gespreksgids opgesteld met de OR en de bestuurder, met daarin de hoofd- en steunvragen. De voorbereiding is minutieus.
 2. Openheid, veiligheid en gelijkwaardigheid worden bevorderd; debat en discussie ontmoedigd.
 3. Het vinden van nieuwe oplossingsrichtingen maakt een belangrijk onderdeel uit van het proces.
 4. Focusgroepen leveren naast oplossingen een directe verbetering op van het imago van de OR.
 5. Focusgroepen leiden tot een sterke stimulans voor verbeteringen in de organisatie en medezeggenschap.

♦ Met focusgroepen betrek je maar een klein deel van de organisatie, met enquêtes iedereen, is dat niet een sterke beperking?

De effecten van focusgroepen zijn zo sterk, dat dit het eventuele selectieve karakter totaal wegneemt.

♦ De begeleiding van focusgroepen wordt door een adviseur van De Beuk gedaan. Kan de OR het niet beter zelf doen, dat is voor medewerkers meer vertrouwd? 

Het organiseren en begeleiden van focusgroepen is een vak en succes ervan valt op staat met de vakkundigheid waarmee ze worden uitgevoerd. Dus nee: liever niet zelf uitvoeren.

Wat komt er kijken bij een focusgroepen organiseren?

We komen graag een keer met je praten over wat de effecten van focusgroepen in andere organisaties en hun medezeggenschap zijn geweest en hoe we dat bij jou kunnen aanpakken.

Ja, ik wil meer weten over focusgroepen