Advies van de OR

Op een rijdende trein springen?

Is het adviesrecht van de ondernemingsraad vaak een kwestie van “op een rijdende trein springen” of “mosterd na de maaltijd”? Het overkomt menig ondernemingsraad. Het standaardantwoord op dit probleem is geworden dat de OR vroeger betrokken moet worden in de voorbereiding van het advies (het deel waar de OR volgens de WOR geen rol heeft). Maar ondanks de goede intenties van de bestuurder en de OR verandert dit niet veel aan de situatie. Wat is hier aan de hand en vooral: wat kan je eraan doen?

Ik wil meer informatie

Herken je dit

 • De OR heeft bijna geen invloed meer op het voorgenomen besluit.
 • De adviesaanvragen komen vaak ’te laat’.
 • Het is moeilijk te benoemen waar de OR een bijdrage kan leveren.
 • Ondanks goede voornemens levert het ‘vroeg betrokken zijn’ van de OR niet veel op.
 • Het advies van de OR wordt vooral een papieren tijger, een document waarmee de OR zijn plicht heeft gedaan.

Als je niks doet dan kan dit gebeuren

 • De OR-leden raken gedemotiveerd
 • De achterban merkt dat de OR nauwelijks een rol van betekenis heeft.
 • Er gaat veel energie zitten in zaken die weinig opleveren en dat frustreert OR-leden.
 • Er ontstaat binnen de OR te vaak discussie of de raad nou wel of niet serieus wordt genomen.

Is er wat aan te doen?

 • Er is een fantastische oplossing wanneer je begrijpt waarom het met adviesaanvragen gaat zoals het gaat.
 • Er zijn alternatieve wegen voor de OR om zijn invloed uit te oefenen op een wijze waarop de organisatie er veel baat bij heeft.
 • De moeilijkheid rond het advies ‘dat te laat gevraagd wordt’ ligt niet bij de OR en ook niet bij de bestuurder.
 • Een veranderde taakopvatting van de OR helpt je uit het terugkerende probleem van adviesaanvragen die te laat zijn.
 • Het helpt als je met elkaar weet wat je toe te voegen hebt in je organisatie.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Wil je weten waarom dit schema de sleutel is tot verbetering van de invloed van de OR?

In het schema zie je horizontaal naast de klassieke trits: voorbereiden – adviesfase – uitvoeringsfase op de verticale as de trits: richten -inrichten – verrichten. Om de invloed van de OR op de uitwerking van adviesvragen te vergoten, is deze laatste indeling belangrijk.

Ik wil meer weten hierover