Beter vergaderen

Beeldcoaching leert je snel beter te vergaderen

Beeldcoaching is een uit de video-hometraining afkomstige methodiek die blijvend grote verbeteringen brengt. De resultaten worden snel behaald. Vijf sessies verspreid over een redelijke praktijk- en oefentijd zorgen voor spectaculaire verbeteringen. We gebruiken de leercirkel, zodat je niet alleen leert van je eigen observaties, maar daar ook gestructureerd bij geholpen wordt. We kunnen  je ook ondersteunen met coaching ‘met het oortje’ om je specifieke aanwijzingen te geven op cruciale momenten tijdens een overleg. We werken uitsluitend met objectieve observatiecriteria, zodat je goed weet waar je op kan letten .

Ik wil meer informatie

Herken je dit

 • Onderwerpen herhalen zich of lopen in elkaar over.
 • Er zijn vaak dezelfde mensen aan het woord.
 • Vaak is het niet duidelijk wat er besloten is.
 • Stukken worden slecht gelezen.
 • Het kan lang gaan over details.
 • Er zijn OR-leden die zelden iets inbrengen in de vergadering.

 

Als je niks doet dan kan dit gebeuren

 • De slagvaardigheid van de OR wordt geringer.
 • OR-leden verliezen hun enthousiasme voor het OR-werk.
 • Een paar OR-leden doen uiteindelijk al het werk.
 • De OR krijgt de reputatie een vergadertijger te zijn.
 • De OR verliest aan invloed.

Is er wat aan te doen?

 • In vijf sessies verbeteren we de wijze van vergaderen spectaculair met beeldcoaching.
 • Je leert aan de hand van korte video-opnamen doordat je zelf ontdekt wat er beter kan.
 • Je past het geleerde onmiddellijk toe in je eigen praktijk.
 • Je bent in staat om tot overleg, besluitvorming en conflictoplossing te komen.

 

Onze trainers / adviseurs

Iedere adviseur of trainer heeft natuurlijk zijn eigen aanpak en specialiteiten.
Nieuwsgierig welke het beste bij jou past? Bekijk zijn of haar profielpagina.

Wat is beeldcoachen?

Beeldcoaching gebeurt aan de hand van objectieve criteria. Je kunt namelijk zien of er wordt geluisterd, wanneer deelnemers betrokken zijn of worden en of men elkaar volgt. Het totale palet aan observatiepunten vind je in het schema van Dekker en Biemans. Zoals je daarin kunt zien zijn de hoofdcategorieën waaraan aandacht wordt besteed:

 1. Volgen (we elkaar)
 2. Uitwisselen (luisteren we naar elkaar en staan we open voor elkaar)
 3. Overleg (komen we tot conclusies en besluiten)
 4. Conflicthantering (lukt het om meningsverschillen of conflicten op te lossen)

 

 

Gaat het met beeldcoachen niet hetzelfde als bij elke andere vergadertraining? Het lijkt allemaal logisch, maar in de praktijk gaat het na verloop van tijd toch weer als vanouds.

De effecten van beeldcoachen zijn blijvend. Dat heeft te maken met de wijze waarop je inzicht krijgt. Er wordt je niet verteld wat je moet doen, je ontdekt het zelf.

Hoe kan je nou zo’n groot resultaat halen in vijf sessies?

We houden vijf sessies, maar je leert ook daarbuiten, doordat je in elk soort vergadering of overleg echt anders gaat kijken en handelen. Je leert dus voortdurend.

 

Ja, ik wil meer weten over hoe beeldcoaching onze OR kan helpen

De medezeggenschaps-specialisten van de Beuk Organisatieadvies hebben een opleiding tot beeldcoach gevolgd bij het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding.

Neem contact op met een van onze beeldcoaches

Ja, ik wil contact met een beeldcoach

Handboek Moderne Medezeggenschap

Bestel het gratis Handboek Moderne Medezeggenschap geschreven door Plan W. Hierin vind je tips voor de gehele OR om je medezeggenschap drastisch te verbeteren.

Bestel gratis handboek