Beter vergaderen met beeldcoaching

Snel spectaculaire verbetering

Beeldcoaching is een methodiek die afkomstig is uit de video-hometraining. We nemen vergadering op en bespreken die met je na.  Vijf sessies verspreid over een redelijke praktijk- en oefentijd zorgen voor spectaculaire verbeteringen. Je behaalt snel resultaat en de verbeteringen zijn blijvend. We gebruiken de leercirkel, zodat je niet alleen leert van je eigen observaties, maar daar ook gestructureerde hulp bij krijgt. Ook kunnen we je ondersteunen door middel van coaching ‘met het oortje’: we geven je specifieke aanwijzingen op cruciale momenten tijdens een overleg. We werken met afgesproken observatiecriteria, zodat je goed weet waar je op kunt letten.

Ik wil meer informatie

Herken je dit

 • Onderwerpen herhalen zich of lopen in elkaar over.
 • Er zijn vaak dezelfde mensen aan het woord.
 • Vaak is het niet duidelijk wat er besloten is.
 • Stukken worden slecht gelezen.
 • Het kan lang gaan over details.
 • Er zijn OR-leden die zelden iets inbrengen in de vergadering.

 

Als je niks doet dan kan dit gebeuren

 • De slagvaardigheid van de OR wordt geringer.
 • OR-leden verliezen hun enthousiasme voor het OR-werk.
 • Een paar OR-leden doen uiteindelijk al het werk.
 • De OR krijgt de reputatie een vergadertijger te zijn.
 • De OR verliest aan invloed.

Is er wat aan te doen?

 • In vijf sessies verbeteren we de wijze van vergaderen spectaculair met beeldcoaching.
 • Je leert aan de hand van korte video-opnamen doordat je zelf ontdekt wat er beter kan.
 • Je past het geleerde onmiddellijk toe in je eigen praktijk.
 • Je bent in staat om tot overleg, besluitvorming en conflictoplossing te komen.

 

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Wat is beeldcoachen?

Beeldcoaching gebeurt aan de hand van objectieve criteria. Je kunt namelijk zien of er wordt geluisterd, wanneer deelnemers betrokken zijn of worden en of men elkaar volgt. Het totale palet aan observatiepunten vind je in het schema van Dekker en Biemans. Zoals je daarin kunt zien zijn de hoofdcategorieën waaraan aandacht wordt besteed:

 1. Volgen (we elkaar)
 2. Uitwisselen (luisteren we naar elkaar en staan we open voor elkaar)
 3. Overleg (komen we tot conclusies en besluiten)
 4. Conflicthantering (lukt het om meningsverschillen of conflicten op te lossen)

 

 

Gaat het met beeldcoachen niet hetzelfde als bij elke andere vergadertraining? Het lijkt allemaal logisch, maar in de praktijk gaat het na verloop van tijd toch weer als vanouds.

De effecten van beeldcoachen zijn blijvend. Dat heeft te maken met de wijze waarop je inzicht krijgt. Er wordt je niet verteld wat je moet doen, je ontdekt het zelf.

Hoe kan je nou zo’n groot resultaat halen in vijf sessies?

We houden vijf sessies, maar je leert ook daarbuiten, doordat je in elk soort vergadering of overleg echt anders gaat kijken en handelen. Je leert dus voortdurend.

 

Ja, ik wil meer weten over hoe beeldcoaching onze OR kan helpen

De medezeggenschaps-specialisten van de Beuk Organisatieadvies hebben een opleiding tot beeldcoach gevolgd bij het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding.

Neem contact op met een van onze beeldcoaches

Ja, ik wil contact met een beeldcoach