Duurzaam inzetbare medewerkers

Duurzaam inzetbare medewerkers

Zorgen dat mensen bij je organisatie kunnen en willen blijven werken

De arbeidsmarkt is onrustig. We zien bij organisaties ruim aandacht voor de werving van nieuwe medewerkers. Organisaties hebben moeite om medewerkers te vinden. Er zijn moeilijk vervulbare vacatures.
Het is goedkoper en goed voor de continuïteit als je ervoor zorgt dat medewerkers zich verbonden voelen met je organisatie. Dat kan als er in het bedrijfsbeleid ruimte is voor medewerkers die nadenken over en werken aan hun inzetbaarheid. Dan wordt duurzame inzetbaarheid een onderwerp op de agenda van de medezeggenschap.

Ik wil meer weten

Herken je dit?

 • Weet ik als manager voldoende over hoe de medewerkers onze organisatie waarderen?
 • Weet ik waarom medewerkers bij ons werken en niet ergens anders?
 • Wat vinden medewerkers eigenlijk belangrijk in hun werk?
 • Weet ik hoeveel het kost om een vacature goed te vervullen?
 • Heb ik wel eens aan collega’s gevraagd wat hen helpt om het werk goed te doen?
 • Heb ik inzicht in hoe de bedrijfsvoering, de manier van leidinggeven, ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden onderling met elkaar samenhangen?

Als je niks doet, dan kan dit gebeuren:

 • Duurzaam inzetbaarheid lijkt het stokpaardje van de OR en anderen voelen zich er niet verantwoordelijk voor.
 • HRM, de OR en de bestuurder besteden er veel tijd aan en de rest van de organisatie volgt het nauwelijks meer.
 • Er vertrekken medewerkers en die komen terug als zzp’er omdat ze dan beter hun werk kunnen doen.
 • Maatregelen rond duurzame inzetbaarheid worden gezien als de hobby van de ‘oudere’ medewerkers.
 • Medewerkers denken vooral na over wat ze ‘na het werk’ gaan doen.
 • Lange gesprekken over concrete maatregelen leveren veel negatieve energie op.

Is er wat aan te doen?

 • Betrek alle collega’s bij het gesprek over duurzame inzetbaarheid.
 • Zoek naar maatregelen die passen bij je collega’s en omarm wat niet eerder is geprobeerd.
 • Schakel een procesbegeleider van De Beuk in.
  Deze heeft ervaring met het ontwerpen van beleid rond duurzaam inzetbaarheid en met het betrekken van een groot aantal medewerkers bij een organisatievraagstuk.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Vanuit verschillende invalshoeken

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers staat vanuit verschillende invalshoeken op de agenda van organisaties en cao-partijen. In het kader van het verhogen van de AOW-leeftijd gaat de discussie over hoe oudere medewerkers hun werk kunnen blijven volhouden. In sommige cao’s wordt de oplossing gezocht in ‘het generatiepact’: ouderen gaan minder werken voor iets minder salaris maar met volledige pensioenopbouw.

Een andere invalshoek om het te hebben over duurzame inzetbaarheid is het kostbare ziekteverzuim in organisaties. Dan concentreert het beleid zich rond vitaliteit, re-integratieplannen of een fietsenplan.

De ene invalshoek leidt tot ander beleid en andere maatregelen dan de andere. Maar altijd begint het werken aan een oplossing bij een simpele vraag. Als je wilt weten wat medewerkers helpt om prettig, productief, gezond en verbonden in je organisatie te werken, dan moet je het aan hen vragen.

Zoiets als het generatiepact en het fietsenplan zal aansluiten bij de behoefte van een deel van de medewerkers. Wil je echt werk maken van duurzame inzetbaarheid van medewerkers? Dan stel je open vragen. En de antwoorden en oplossingen sijpelen door tot in de haarvaten van je organisatie.

Ik wil meer weten

Uit de praktijk

Wilma Ruis:

“Twee zorginstellingen gingen de uitdaging aan. De OR en de bestuurder voerden intensieve gesprekken met groepen medewerkers over de vraag: Wat helpt jou om in onzekere tijden je werk op een prettige en goede manier te doen?

In grote lijnen zijn de uitkomsten:

 1. Medewerkers willen zelf, samen met hun team, beslissen over wat er nodig is om hun werk goed te kunnen doen.
 2. Medewerkers willen zich ontwikkelen in hun werk, dus er moeten goede mogelijkheden zijn voor scholing en opleiding.
 3. Medewerkers zoeken ondersteuning in de uitvoering van het werk, bijvoorbeeld door goed functionerende ICT die de zorg eenvoudiger maakt.
 4. Medewerkers ontdekken talrijke tips en trucs in hun werk. Ze willen deze kennis graag met andere medewerkers delen.