Fusie en samenwerking

Fusies zijn ingrijpend, brengen onzekerheid en vragen met zich mee en medewerkers zullen zich snel met vragen tot de ondernemingsraad wenden. Voordat het nieuws openbaar wordt, is de OR veelal al op de hoogte, maar kan en mag daarover niets in de openbaarheid brengen. Wel wordt verwacht de OR meegaat in het proces. Dat vergt diplomatie, kennis en inzicht in allerhande materie. Om wat voor een soort fusie gaat het, hoe zit het met de financiën, met de gevolgen voor de collega’s, de nieuwe structuur en talloze andere kwesties. Dan heb je als OR veel steun aan de hulp van een deskundige.

Ja, ik wil meer informatie

Herken je dit

 • Weet ik voldoende de verschillen tussen een bestuurlijke, juridische, bedrijfs- of aandelenfusie?
 • Heb ik als OR iets te zeggen over het adviesbureau dat door de bestuurders wordt ingeschakeld?
 • Hoe krijg ik inzicht in de gevolgen voor het personeel en kan ik eisen dat er geen ontslagen zullen vallen?
 • Hoe moet ik de verschillende stukken (zoals financiële) interpreteren?
 • Hoe moet ik omgaan met de geheimhouding die je krijgt opgelegd? Kun je nog wel goed advies uitbrengen?
 • Hoe moet ik omgaan met de OR van de fusiepartner?

Als je niks doet dan kan dit gebeuren

 • De gevolgen voor het personeel worden onvoldoende opgevangen.
 • De invloed van de medewerkers blijft gering, waardoor de fusie stroever verloopt.
 • De kennis uit de organisatie wordt onvoldoende gebruikt om tot beslissingen te komen.
 • De OR verliest greep op de uitvoering van de fusiebesluiten.

Is er wat aan te doen?

 • Schakel een adviseur van De Beuk in: deze heeft veel kennis en ervaring met fusies en begeleiding van OR’s.
 • Deze begeleidt je bij alle stappen.
 • Eventueel worden andere materie-deskundigen ingeschakeld.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Overzicht van soorten fusies

Lichte fusie Bij een lichte fusie – ook wel horizontale fusie genoemd – komen alle werknemers in dienst van een nieuwe werkgever. Er komt ook vaak één directie, maar de organisaties die al bestonden, blijven naast elkaar bestaan. De staf wordt vaak wel samengevoegd. De lichte fusie heeft meestal geen grote sociale gevolgen. De directie legt wel vaak doelen op het gebied van rendement of productiviteit op aan de diverse organisatieonderdelen.
Zware fusie Bij een zware fusie – of verticale fusie – gaan de verschillende organisaties en ook de staf samenwerken in een nieuwe organisatie. Het is de bedoeling dat er ook een nieuwe cultuur ontstaat, dat mensen zich opnieuw verbonden voelen met elkaar. Bij de zware fusie moeten werknemers vaak een andere functie zoeken of worden zij ontslagen.
Overname Bij een overname gaan de aandelen van het ene bedrijf over naar het andere. In de organisatie van de twee bedrijven verandert niets. Omdat werknemers van het overgenomen bedrijf ‘overname’ vaak bedreigend vinden klinken, spreekt de directie meestal van een (lichte) fusie.
Strategische samenwerking Organisaties die willen samenwerken doen dat met contracten, via een licentie of in de vorm van franchise. Een joint venture is een voorbeeld van samenwerken door een contract te sluiten, speciaal voor het werk dat twee of meer organisaties samen willen gaan doen. Er komt dan een nieuwe (soms tijdelijke) organisatie, met eigen personeel en een eigen rechtsvorm naast de bestaande organisaties.

We hebben een handout over fusie en samenwerking

Wil je wat meer weten over fusie en samenwerking? Vraag dan “Fusie en Samenwerking” aan. Je krijgt dan inzicht in de belangrijkste begrippen en stappen.

Ja, ik wil de informatie over fusie

Het gratis Handboek Moderne Medezeggenschap

Ik wil het Handboek

Wil je onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om je te laten ondersteunen door een adviseur van De Beuk Organisatieadvies?

Ik wil contact met een adviseur