Gespreksvaardigheden

Je belangrijkste gereedschap

Het valt of staat ermee, je effectiviteit in de ondernemingsraad: vaardigheden om te communiceren. We leren je ze op praktische manier en je zult merken dat je er ook buiten de OR veel voordeel van kunt hebben. Veel oefenen dus, aan de hand van door jezelf gestelde doelen. Wij zorgen dat je aan de hand van de leercirkel gestructureerd vorderingen blijft maken.

 

 

 

Ja, ik wil meer informatie

Herken je dit

 • Het lukt je niet om je gedachten te formuleren.
 • Je vindt het moeilijk de ander te onderbreken of je spreekt zelf juist veel en lang.
 • Je hebt vaak het idee dat je de ander onvoldoende begrijpt en weet niet wat je eraan kunt doen om dat te verbeteren.
 • Je belandt te vaak in een woordenstrijd die weinig oplevert.
 • Je bent onder andere in de OR gegaan om je spreekvaardigheden te verbeteren, maar dat lukt maar mondjesmaat.

Als je niks doet dan kan dit gebeuren

 • Je haakt mentaal af en het plezier in het OR-werk neemt af.
 • Jouw inbreng en creativiteit worden gesmoord.
 • Je loopt (teveel) spanning op aan de OR-vergaderingen en de OV’s.
 • Je verliest het vertrouwen in je eigen kunnen.

Is er wat aan te doen?

 • We leren je alle belangrijke gespreksvaardigheden in theorie en praktijk.
 • In de praktijk kunnen we je ondersteunen met coaching met ‘het oortje’ (instructie via ontvanger, op cruciale momenten tijdens een overleg).
 • Veel nadruk op praktijk-leren en het bereiken van successen.
 • We laten je leren op grond van jouw leervragen.

 

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Wat komt aan de orde?

 • Samenvatten.
 • Luisteren.
 • Doorvragen
 • Beurt nemen en beurt geven.
 • Uitwisselen.
 • Tot een conclusie of een besluit komen.
 • Zorgen dat je elkaar ‘volgt’.
 • Conflicten oplossen

Gespreksvaardigheden voor OR-leden is je allernoodzakelijkste gereedschap.

Meer weten over gespreksvaardigheden

Een paar tips

Je kunt een gesprek met iemand die iets van jou als OR-lid wil, op de volgende manier structureren. Je knipt het gesprek in drie delen.

 • Fase 1: helder krijgen wat er aan de hand is.
 • Fase 2: helder krijgen wat het probleem of de vraag is en afstemmen van vraag en aanbod.
 • Fase 3: op zoek naar een vervolg (oplossing).

Bij fase 1 is het van belang dat je goed luistert, samenvat en de neiging weerstaat om dingen ‘in te gaan vullen’.

Bij fase 2 vat je samen wat volgens jou de vraag (het probleem) van de ander is en je vraagt wat hij of zij daarin van jou verwacht.

Bij fase 3 ga je op zoek naar een oplossing of antwoord en denk je eerst na wat jouw rol daarin kan zijn. Vervolgens bespreek je dat met de ander.

Ik wil meer informatie hierover