Invloed van medewerkers

Participatie en invloed van medewerkers

Meer en meer ondernemingsraden willen bijdragen aan het vergroten van invloed van hun collega’s. Het past soms beter bij een organisatie om medewerkers bij wijze van spreke ‘zichzelf te laten vertegenwoordigen’. Maar hoe dat je dat? Niemand is er tegen, maar het in de praktijk brengen blijkt dan nog knap ingewikkeld. Wij tonen welke mogelijkheden je hebt, hoe je het opzet en in vooral ook in praktijk brengt. Wanneer een OR de invloed van medewerkers gaat versterken, wordt het altijd leuker; voor de OR, voor de medewerkers en de organisatie.

 

Ja, ik wil meer weten

Herken je dit

 • Je wilt als OR medewerkers meer invloed geven, maar je weet niet hoe je dat handig aanpakt.
 • Je neemt als OR deel aan projectgroepen, omdat medewerkers daarin invloed hebben, maar je vraagt je af of dit de goede manier is om de invloed van medewerkers te vergroten.
 • Moet je als OR medewerkers nou gaan vragen om in werkgroepen deel te nemen aan het schrijven van adviesaanvragen?
 • Je hebt sterk het idee dat er medewerkers zijn die helemaal niet meer invloed willen.

Als je niks doet dan kan dit gebeuren

 • Het management passeert de OR op den duur links en rechts, omdat ze steeds beter worden in participatief management.
 • Medewerkers verliezen de lol in het deelnemen aan projectgroepen en alle goede voornemens sterven een zachte dood.
 • Je bent ervan overtuigd dat het management moet veranderen, maar je kan ze niet bereiken.
 • De OR gaat een schemerbestaan krijgen, doordat de invloed van medewerkers buiten de OR geregeld is.

Is er wat aan te doen?

 • Zorg voor een goede samenwerking met de bestuurder en een gemeenschappelijk doel.
 • Weet heel goed wat er nodig is om de participatie van medewerkers goed te organiseren (zorg voor voldoende kennis).
 • Pas je eigen werkwijzen aan op de doelen die je stelt waar het de invloed van medewerkers betreft.
 • Maak een helder onderscheid tussen de niveaus waarop medewerkers invloed kunnen uitoefenen en hoe je dat regelt.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Richten

Het vergroten van de participatie op dit niveau is een ingewikkeld vraagstuk geworden. Dat ervaren ondernemingsraden aan den lijve. De bestuurder (hij of zij die dagelijks leiding geeft aan de organisatie) is zelden nog de ‘klassieke baas’ die alle touwtjes in handen heeft en degene die nauwkeurig kan bepalen waar het heen gaat. Merkwaardig genoeg kan je stellen dat de participatie op dit niveau sterk is toegenomen, alleen niet door werknemers, maar door externe partijen. Er zijn netwerkorganisaties ontstaan en het aantal stakeholders buiten de organisatie is bij het vormen van beleid groot. Invloed vanuit de organisatie is daarmee buitengewoon moeilijk en soms vrijwel onmogelijk geworden, ook voor een OR.    

Inrichten

Wanneer je de participatie hier wilt vergroten, gaat het over de mate van invloed die medewerkers hebben bij het in de praktijk brengen van veranderingen die op het beleidsniveau zijn bepaald. Medewerkers wordt dan in bepaalde mate invloed gegeven op het in de praktijk brengen van de verandering (bijvoorbeeld een nieuwe organisatiestructuur, samenwerking of methodiek). Bij het bepalen van de soort participatie (niet het niveau) kan de participatieladder worden gebruikt (hierover later meer).   

Verrichten

Wanneer je de participatie hier wilt vergroten gaat het vaak om meer erkenning voor het vakmanschap en de autonomie van de professional. Hij of zij krijgt dan veel ruimte om het werk naar eigen inzicht te organiseren en uit te voeren, in de veronderstelling dat de professional zelf het best weet hoe hij of zij dat moet doen. De manager heeft dan vooral de rol van facilitator, hij zorgt voor de beste condities waarbinnen de professional het werk kan doen. Het vergroten of versterken van het ondernemerschap zou je binnen deze categorie kunnen plaatsen. Een klassiek voorbeeld hiervan is Buurtzorg. Op het niveau van verrichten is de participatieladder minder of niet aan de orde.

Het Handboek Moderne Medezeggenschap

Het Handboek Moderne Medezeggenschap geeft je tips en kennis over alles wat er komt kijken bij het vergroten van de invloed van medewerkers.

Ja, ik wil het handboek

We zijn specialist geworden in het vergroten van de invloed van medewerkers.

We weten als geen ander dat de OR de hoofdrol speelt bij het vergroten van de invloed van medewerkers. Maar dat vergt kennis over veranderen, stijl van leidinggeven of het betrekken van medewerkers. Daarnaast is het proces dat je aangaat met OR en bestuurder, management en medewerkers complex. Dat vergt wat ervaring en kennis. En die hebben wij volop.

Ik wil meer weten