Moderne medezeggenschap

Je OR terug in het hart van de organisatie

Moderne Medezeggenschap helpt je om de OR terug te krijgen in het hart van de organisatie. Dit kost je niet meer tijd of inspanning. Het werkt om moderne medezeggenschap samen  met de bestuurder in gang te zetten.

Het is waar dat er een flinke periode gemoeid gaat met het moderniseren van de medezeggenschap. Neem er die tijd voor. Daarmee heb je de garantie dat je een blijvend resultaat kan boeken.

Ja, ik wil meer weten

Herken je dit?

 • Je bent het zat om vooral bezig te zijn procedures.
 • Je neemt deel aan OR-vergaderingen die tot weinig leiden.
 • Je zoekt betrokkenheid bij de medezeggenschap die méér is dan verkiezingen organiseren en vergaderen.
 • Je vindt je organisatie mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de mede-zeggenschap.

Als je er niks aan doet, kan dit gebeuren:

 • Het OR-werk wordt routine. Je gaat zelfs denken dat het zo hoort (volgens de procedures).
 • Het OR-werk wordt corvee (iemand moet het doen).
 • Je collega’s gaan ervan uit dat jij hun problemen oplost.
 • Dat er een OR bestaat, vinden je collega’s vanzelfsprekend.
 • De OR krijgt weinig erkenning en betekenis.

Is er wat aan te doen?

 • Bepaal wat jullie met elkaar aan willen pakken. Wat zijn de doelen van jouw medezeggenschap?
 • Doe je OR-werk vanuit jouw bedoeling.
 • Pas je werkwijze daarop aan.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

Even een open deur intrappen: de tijden zijn veranderd

Wat geen open deur is: de tijden zijn veranderd, de Wet op de Ondernemingsraden is daar niet aan aangepast. Wat zijn dan die grote veranderingen waar de ondernemingsraad door wordt geraakt? Daar komen de belangrijkste: 

Niet de bestuurder maakt een voorgenomen besluit, maar een conglomeraat van interne en externe partijen. Een bestuurder heeft met veel verschillende partijen rekening te houden. Werknemers kunnen niet eenvoudig meer worden vertegenwoordigd, daarvoor zijn ze te individualistisch, te hoog opgeleid en ze hebben zelf toegang tot informatie. Organisaties willen medewerkers meer invloed geven (zoals bij zelfsturing).  Medewerkers willen zeggenschap over hun werk. Daar kun ja als ondernemingsraad op inspelen.

De gevolgen voor de medezeggenschap zijn groot. Hier komen er wat:

Invloed op adviesaanvragen is nauwelijks mogelijk. Er is al zoveel gebeurd voordat de adviesaanvraag bij de ondernemingsraad komt. De diversiteit van medewerkers maakt een vertegenwoordiging door de ondernemingsraad moeilijker.  De ondernemingsraad kan voorop lopen in het ondersteunen van medewerkers en organisatie in de beweging naar directe participatie. 

Er is geen medezeggenschap die voor alle organisaties hetzelfde is: je houdt rekening met zeer verschillende mensen en lokale omstandigheden. Wellicht voelen bestuurders en OR’s de noodzaak tot verandering, maar hebben ze niet zo’n idee hoe het aan te pakken. Daarom moderne medezeggenschap. 

Sucessen!

Het is niet de vorm waar het om gaat, maar het geeft wel een indruk wat we met verschillende opdrachtgevers bereikt hebben.

 • Guerrilla-medezeggenschap 
 • De invloed van medewerkers als hoofddoel en een WOR-cie
 • Integrale medezeggenschap
 • OR met een regieteam en projectgroepen
 • PopUp-medezeggenschap
 • Geen OR, maar wel medezeggenschap

FAQ's


Vraag: Klopt het dat de modernisering van de medezeggenschap een lange periode in beslag neemt en is dat niet een beetje te veel gevraagd?

Antwoord: Het is waar dat er een langere periode gemoeid is met het moderniseren van de medezeggenschap. Daarmee heb je echter wel de garantie dat je een blijvend resultaat hebt. Het is veel duurder wanneer je een korte training doet, waarvan de resultaten de weg naar de praktijk niet vinden.


Vraag: Loop je het risico dat je al je rechten verspeelt als je de ondernemingsraad moderniseert?

Antwoord: Nee!


Vraag: Zijn er condities waaraan je moet voldoen?

Antwoord: geen (onderhuidse) conflicten in de OR, de kwaliteit van het onderling overleg is goed, alle OR-leden zijn bereid gelijktijdig dit veranderingsproces te doen en er is de wil om tijd vrij te maken voor dit proces.


Vraag: Wat kun je beter niet doen als je gaat vernieuwen?

Antwoord: een modellenverkiezing houden, een werkgroep of commissie binnen de OR instellen, voor- en tegenstanders bepalen, een vernieuwing vermijden vanwege de OR-verkiezingen en een complex veranderingsproces op eigen houtje aangaan.


Vraag: Wat kun je beter wel doen?

Antwoord: als één groep optrekken gedurende het proces, het verbeterings- of vernieuwingsproces plannen, sterk leiderschap in de OR ontwikkelen.