Reorganisatie

Wel of geen aardschok?

Hoewel reorganisaties bepaald geen uitzondering meer zijn, blijft het toch steeds de vraag wat de opstelling van de OR moet zijn. Wat te doen met de adviesaanvraag en wat als het geen reorganisatie wordt genoemd, maar een aanpassing? Hoe kun je ervoor zorgen dat het geen operatie wordt die over de hoofden van medewerkers heen gaat of waar de missers al zijn ingebakken? De rol van de OR kan van grote betekenis zijn, wanneer je weet hoe je het moet aanpakken.

Ja, ik wil meer weten

Herken je dit

 • We hebben onenigheid over de vraag of er sprake is van een reorganisatie.
 • Wat moet ik aan met de adviesaanvraag? Kan de OR nog iets wanneer het advies uitgebracht?
 • Wat zijn uitvoeringsbesluiten en hoe moet ik daarmee omgaan?
 • Is het verstandig om in het advies condities te stellen (ja, mits of nee, tenzij)?

Als je niks doet dan kan dit gebeuren

 • Je mist kansen om de organisatie te verbeteren.
 • Medewerkers zien de OR als een tandeloze tijger.
 • Je besteedt veel tijd aan taalkundige formuleringen in het advies, maar mist je invloed.
 • OR-leden verliezen het geloof in de mogelijkheden van de OR en verliezen motivatie.

Is er wat aan te doen?

 • Werk zoveel mogelijk samen met de bestuurder.
 • Streef ernaar medewerkers zo vroeg mogelijk te betrekken bij de veranderingen.
 • Zorg dat je goed contact hebt met je achterban en maak hun potentieel zichtbaar.
 • Weet dat de veranderingen vallen of staan met de wijze waarop ze in de praktijk worden gebracht, niet hoe ze zijn opgeschreven.

Bij wie kun je terecht?

We hebben allemaal onze eigen aanpak en specialiteiten.
Bekijk de profielpagina's om te zien wie het beste bij jullie past.

In welke mate worden medewerkers betrokken bij een reorganisatie?

De manier en de mate waarin medewerkers worden betrokken bij een reorganisatie kunnen makkelijker zichtbaar en meetbaar worden gemaakt, wanneer je de participatieladder gebruikt.

 

Een actieve rol van de OR bij reorganisatie

De ondernemingsraad kan een krachtige rol hebben bij een reorganisatie. Niet alleen door naar de effecten van de reorganisatie op de medewerkers te kijken, maar vooral of de medewerkers een juiste rol krijgen bij de uitvoering ervan. De noodzaak tot een reorganisatie wordt bepaald door de bestuurder (en zijn stakeholders). Vaak is de noodzaak tot een reorganisatie nog wel uit te leggen een medewerkers, maar wordt de uitvoering overgedragen aan het lager management. Dat management gaat vervolgens hard aan het werk om de opdracht uit te voeren en vaak gaan er daar dingen mis. Medewerkers krijgen onvoldoende invloed op de wijze waarop de reorganisatie moet worden uitgevoerd. De moeilijkheden bij de uitvoering kunnen slecht worden voorzien door de bestuurder noch door de OR. Het zijn de medewerkers zelf die vanuit hun werkervaring en vakmanschap weten wat het best werkt. Daarom alleen al is het verstandig medewerkers invloed te geven. En daar kan de OR een sterke rol spelen.

Ik wil meer info over de rol van de OR